Menu

DTMS-manager

Menupunkt - "Personer" -> "Medlemmer" -> "Spillercertifikater"


DTMS-manager er et klubhverv - som tildeles af DBU Jura og Licens - til den person som skal håndtere DTMS i klubben.

For at kunne administrere nationale permanente transfers og låneaftaler mod betaling i KlubOffice kræver det, at du bliver tildelt særlig adgang af DBU Jura og Licens på grund af oplysningernes fortrolighed.

Af samme årsag kan denne adgang som udgangspunkt kun tildeles en person ansat i den professionelle afdeling af klubben.

Såfremt der ønskes adgang til en anden person, skal der tages kontakt til DBU Jura og Licens.

I nogle tilfælde vil tildelingen af hvervet skulle bekræftes af den professionelle afdelings sportschef eller sportsdirektør.

 

Hvis personen der er logget ind i KlubOffice har dette klubhverv - så vil der ved anmodning om spillercertifikat på en spiller - blive åbnet for flere indtastningsmuligheder i KlubOffice.

 

Ved anmodning om spillercertifikat - vil DTMS-manageren bliver mødt af dette vindue:

- svares der her 'Nej' så fortsætter anmodningen om et spillercertifikat på den helt normale måde.

Svares der 'Ja' - vil man som det næste vindue se dette:

- her skal der ikke vælges noget da oplysningerne er preudfyldt med de oplysninger der er registreret på spilleren.

Så der skal klikkes videre på 'Næste' - og her skal der så indtastes oplysninger der forholder sig til selve kontrakten på spilleren:

Transfersum (Fast overførelsesgebyr, hvor fordeling og betaling er forhåndsaftalt)
Betinget gebyr (Aftalte summer, som kan udløses, såfremt visse betingelser bliver opfyldt. Eks. spiller scorer x antal mål eller spiller x antal kampe)
Frikøbsklausul (Aktivering af eventuel klausul i spillerens kontrakt med tidligere klub, som frigør spilleren til at kunne gennemføre transferen)

Til Transfersum skal der også indtastes en betalingsplan - som kan indehold én eller flere rate. Ved flere rater indtastes de enkelte rater og der trykkes på 'Tilføj' for hver rate.

Efter dette trykkes 'Ok' og selve anmodningen sendes nu til klubben som har det nuværende spillercertifikat.

Man kan se klubbens spillercertifikats anmodninger her

 

Godkendelse af anmodning om spillercertifikat indeholdende DTMS-oplysninger

Som ved normale anmodninger af spillercertifikater - vil der på forsiden ligge en boks - som ser sådan her ud.

- man klikker på boksen med 'Anmodninger om spillercertifikat' og vil se dette vindue:

- her kan man i kolonnen 'Kontrakt' se at der ligger en anmodning som indeholder kontraktoplysninger og for at godkende denne skal man have DTMS-manager klubhvervet.

Man dobbelt-klikker på anmodningen og vil se det normale vindue for en anmodning - MEN da det indeholder kontrakt-oplysninger vil der nederst være 3 felter med: 'Spilleren er en kontraktspiller. Angiv spillerens fees nedenfor, for at godkende anmodningen.'


- disse 3 felter (Transfersum - Betinget gebyr - Frikøbsbeløb) skal nu indtastes og være de samme beløb som blev indtastet af den anmodende klub. De skal altså matches op imod hinanden.

Matcher disse beløb ikke - kan man ikke godkende en anmodning og vil se noget ala det her:

Hvis beløbene matcher og man kan trykke 'Godkend' - sendes anmodning til endelig godkendelse i DBU Jura og Licens 

Når anmodningen er godkendt - vil det endelige spillercertifikat blive flytte til den nye klub.

 

Dokumentation for betaling

Når denne efterfølgende skal indsendes til DBU Jura og Licens - så gøres dette via 'Fodboldspiller'-fanen på spilleren.

Her er det muligt at indsende for 'Betinget gebyr' og 'Frikøbsbeløb' - dette gøres via 'Tilføj betaling'-knappen

Der vælges 'Type' og udfyldes med relevante data - hvortil der også vedhæftes dokumentation for selve betalingen.

Ved dokumentation for 'Transfersum' - trykkes der på 'Tilføj dokumentation'-knappen ud for den tilhørende rate.

Her er data udfyldt på forhånd - så der skal kun tilføjes selve dokumentationen (Proof of payment).