Menu

Debitorsaldoliste

Menupunkt - "Økonomi" -> "Debitorsaldoliste"


Det er her muligt at få vist en oversigt over debitorernes saldo.

Ud fra de kriterier der kan vælges i søgefelterne, er det muligt at filtrere listen efter behov.

Fra debitorsaldolisten, er det muligt at 

  • Udskrive eller eksportere listen til Excel
  • Danne en rykkerskrivelse til enkelte debitorer
  • Få vist en enkelt debitors kontokort

Luk