Menu

Rykkerskrivelser

Menupunkt - "Økonomi" -> "Rykkerskrivelser"


OBS! Benytter klubben automatisk kontingentkørsel så anbefales det, at benytte funktionen for betalingspåmindelser via de automatiske kontingentkørsler.

For at danne en enkelt rykkerskrivelse, benyttes principielt samme fremgangsmåde, som ved oprettelse af en enkelt faktura.

1) Klik på ikonet for "Opret en ny rykkerskrivelse" eller tast "Alt+n" for at oprette en ny rykkerskrivelse. (Dette kan også gøres direkte på en enkelt debitor, via debitorsaldolisten)

2) Klik på "Søg debitor"

3) Indtast evt. søgekriteringer og søg den debitor frem, som du ønsker at lave en rykkerskrivelse til. Marker debitoren i oversigten, og klik på "Vælg"

4) Debitorens saldo indsættes nu automatisk som faktura linje. Tilføj evt. en ekstra fakturalinje med rykkergebyr eller lign., indsæt en betalingsdato, vælg hvilken status rykkerskrivelsen skal oprettes med, og klik til sidst på "Gem ændringer"

  • I modsætning til en faktura så er der ikke tale om bogføring af en rykkerskrivelse da denne blot er en opsummering af oplysninger som allerede findes i systemet, det vil sige at når rykkerskrivelsen er oprettet så har den status” ventende” og du kan nu udskrive den på giro eller overføre til BS hvorefter rykkerskrivelsen bliver lagret i status ”behandlet” og senere kan søges frem igen.

5) Rykkerskrivelsen er nu oprettet, og ligger i oversigten med status "Ventende". Du kan nu, på samme måde som med en faktura, vælge at udskrive rykkeren, sende rykkeren som en e-mail med et betalingslink eller danne en rykkerfil til Betalingsservice Total.

Luk