Menu

Kontoplan

Menupunkt - "Økonomi" -> "Kontoplan"


Kontoplanen er 1-dimensionel og opbygget med fortløbende kontonumre på op til 6 cifre.

Kontoplanen tilbyder mulighed for oprettelse af følgende kontotyper:

 • Overskrift 1. Vises i kontoplanen med grå baggrund og vil lave automatisk sideskift under udskrift.
  Bruges eksempelvis til overskrifterne for Resultatopgørelse og Balance.
 • Overskrift 2. Vises med fed i kontoplanen.
  Bruges eksempelvis til overskrifter over kontogrupper såsom indtægter i resultatopgørelsen.
 • Tekstlinie. Mulighed for at tilføje informativ tekst til kontoplanen eller lave en tom linie mellem kontogrupper.
 • SumFra. Summering af saldi på et interval af konti.
  Der skal angives hvilket kontonummer, som der skal summeres fra. Systemet vil summere fra denne konto og op til sumkontoens nummer. Det er derfor kun muligt at summe konti, som ligger umiddelbart efter hinanden i kontoplanen. Bemærk endvidere, at det kun er muligt, at summere konti med kontonummer mindre end sumkontoens nummer.
 • Driftkonto. Konto i resultatopgørelsen.
 • Statuskonto. Konto i balancen.

Drifts- og statuskonti


En driftskonto- og statuskonto består af følgende data:

 • Nummer og navn
 • Debet/kredit forslag. Angiver om et beløb, indtastet i bogføringskladden skal debiteres eller krediteres på kontoen. Bemærk, at hvis der eksempelvis er angivet debet som forslag og der indtastes et negativt beløb i kladden, vil systemet automatisk kreditere beløbet i stedet.
 • Moms. Hvis der automatisk skal beregnes moms på posteringer, som posteres på kontoen, skal momskontoen angives her. 
 • Modkonto. Angiver konto, som beløb, posteret på denne konto, skal modposteres på. Modkontoen vises i bogføringskladden i feltet modkonto.
 • Spærret. Bestemmer om det er muligt at bogføre på kontoen. Bemærk at hvis bogføringskladden har posteringer på kontoen og kontoen derefter spærres, vil disse posteringer stadig blive bogført.

Tilføj/ret konto


 • Hvis du vil tilføje en ny konto til din kontoplan trykker du på ikonet for ”opret ny” (blank side) eller tast Alt+n og udfylder felter i den dialogboks som fremkommer og til sidst huske at trykke på gem.
 • Ønsker du at rette i en konto kan du fra kontooversigten klikke/markere den pågældende konto og trykke på ikonet ”åbn mappe” eller tast Alt+o. Du kommer nu til samme dialogboks som når du opretter og kan tilpasse til ønskede og klikke i gem.Fra kontooversigten er det ligeledes muligt at se posteringer på den enkelte konto dette gøres ved at dobbeltklikke i den aktuelle konto hvorved kontokort fremkommer.
 • Hvis du vil slette en konto helt skal du klikke/markere den konto du ønsker at slette og trykke i det røde kryds eller tast Alt+d, der kommer nu en advarsel som spørger om du ønsker at slette og at dette ikke er muligt såfremt der er posteringer på den. Klik i ok, er der posteringer på kontoen får du igen en advarsel om, at den ikke kan slettes, hvis ikke så er kontoen nu slettet.

Importer kontoplan


Hvis man skal til at starte op med KlubOffice Økonomi, så kan man med fordel arbejde med en kontoplan i excel og tilpasse sin kontoplan her, inden man efterfølgende importerer kontoplanen til KlubOffice.

Man kan også importere kontoplanen til et eksisterende regnskab, men skal her være opmærksomme på at man IKKE kan udføre følgende i forbindelse med importen:

 • Slette eksisterende konti
 • Ændre kontonr.
 • Skifte Type mellem Drift, Status, SumFra, Overskrift og Tekstlinie

Derimod kan man følgende:

 • Ændre navnet på en konto
 • Tilføje nye konti
 • Skifte en konto fra Debet til Kredit og omvendt
 • Ændre Momskode på en konto
 • Åbne/Spærre en konto
Luk