Menu

Modstanderens ønsker

Menupunkt - "Turneringer og hold" -> "Kampflytning" -> "Modstanderens ønsker"


I denne sektion godkender eller afviser man ønsker fra andre klubber.

Marker kampen og vælg:

Godkend på: 

Afvis på: 

Modstander holdet modtager en mail omkring godkendelse eller afvisning af kampændringsønsket.

Luk