Menu

Supplerende spilletilladelser

Menupunkt - "Personer" -> "Medlemmer" -> "Supplerende spilletilladelser"På forsiden af KlubOffice er den en lilla boks med antal af ventende supplerende spilletilladelser - som klubben endnu ikke har behandlet.

Spillere kan selv - via Mit DBU - starte en anmodning om supplerende spilletilladelse.

Denne anmodning skal godkendes af moderklubben - derefter af modtagerklubben og sidst af lokalunionen.

Klubben modtager mail når der kommer en ny anmodning - denne mail sendes til den spillercertifikatsansvarlige og hvis denne ikke findes så til klubbens postadresse.

 

På siden med 'Supplerende spilletilladelser' er der mulighed for at godkende eller afvise en anmodning - samt at søge efter tidligere anmodninger.

 

Spilleren markeres og der vælges 'Godkend anmodningen' eller 'Afvis anmodningen' via det grønne hak eller det røde kryds - øverst i højre hjørne på siden.

En godkendt anmodning - sendes automatisk efterfølgende til modtagerklubben - som så også behandler den.

En afvist anmodning - sendes direkte til spilleren og kan følges via 'Mit DBU'

 

 

Det er også muligt - for klubben - at starte selve anmodningen op for spilleren.

Dette gøres på selve spilleren via 'Fodboldspiller' fanen 

 

Her vælges klub / række og evt. skrives der en bemærkning

 

Efter anmodningen er oprettet - vil spilleren modtage en email omkring anmodningen og når spilleren godkender denne via 'Mit DBU' - så vil modtagerklubben få en besked om at godkende denne i KlubOffice og i sidste ende skal lokalunionen så godkende den (eller afvise).

Hvis anmodningen bliver godkendt af alle - vil spilleren kunne se sine supplerende spilletilladelser i Fodboldpasset.

Hvis jeres lokal-union har åbnet for 'Automatisk oprettelse af medlem ved godkendelse af supplerende spilletilladelse', så vil klubben som skal modtage spilleren med den supplerende spilletilladelse, få denne mulighed når den supplerende spilletilladelse godkendes, inden den sendes til endelig godkendelse hos lokal-unionen.

Her kan der vælges den Afdeling og Hold som skal tilknyttes spilleren - og spilleren vil så automatisk blive indmeldt og oprettet, når lokal-unionen endeligt godkender den supplerende spilletilladelse.

Ønsker man ikke at spilleren automatisk bliver indmeldt og oprettet - så skal man blot undlade at udfylde Afdeling/Hold.

Luk