Menu

Kassekladder

Menupunkt - "Økonomi" -> "Indstillinger" -> "Kassekladder"


Før der kan bogføres i klubOffice, skal der oprettes en eller flere kasse-/bogføringskladder.

Dette gøres via menuen "Økonomi" -> "Indstillinger" -> "Kassekladder".

En kassekladde indeholder følgende data:

 • Kendenavn
 • Tilladte posteringstyper. Angiver hvilke typer posteringer, som må oprettes i kladden.
  Bemærk, at hvis en eksisterende kladde indeholder typer, som derefter forbydes, vil disse posteringer stadig blive bogført.
 • Bilagsserie. Angiver hvilken bilagsserie som kladden tillader.
  Her skal angives minimums- og maksimumsnummer, samt en angivelse af hvad næste ubrugte bilagsnummer er.
 • Beholdningskonti. Her kan der vælges op til 3 konti, som ønskes løbende opsummeret under indtastning i kassekladden. Dette kan eksempelvis være kasse, bank og giro.
  • Den løbende opsummering medregner posteringer i kladden, så der gives et korrekt billede af effekten af posteringerne.
 • Automatisk modkonto. Her kan du angive en konto, som automatisk skal foreslås som modkonto ved debitorposteringer.
 • Automatisk posteringstekst. Her kan du indtaste en tekst som automatisk sættes ved en debitorpostering

Opret ny kassekladde


1) Tast Alt+n eller klik på ikonet for "Opret en ny kassekladde"

2) Udfyld alle felterne, og klik på "Gem" for at gemme kassekladden


Åben/Rediger en kassekladde


1) Marker den kassekladde du ønsker at åbne/redigere, og tast Alt+o eller klik på ikonet for "Åben den valgte kassekladde"

2) Indtast dine rettelser, og klik på "Gem" for at gemme kassekladden med de nye rettelser


Slet en kassekladde


1) Marker den kassekladde som du ønsker at slette, klik ikonet med det røde kryds og klik derefter på "OK" for at bekræfte sletningen.

Luk