Menu

Tildel rettigheder til at udfylde holdkort

Menupunkt - "Turneringer og hold" -> "Turneringshold"


For at man kan udfylde holdkort skal man have adgang til det. Det kan klubben tildele via KlubOffice.

Giv holdkontakter (trænere, holdledere m.fl) adgang til at udfylde holdkort

1. Vælg menuen Turneringer og hold > Turneringshold (bruger man stamhold vælges i stedet den menu)

2. Dobbeltklik på holdet

3. Tryk på fanen Holdkontakter til højre

4. Vælg et hverv og tryk Søg person...

5. Et nyt vindue åbner nu. Søg personen frem, markér ham/hende med et klik og tryk Tilføj

6. Afslut med tryk på Tilføj holdkontakt. Personen oprettes nu som holdkontakt med adgang til holdkort og livescore. Han/hun får en mail herom indeholdende nødvendige brugeroplysninger, hvis vedkommende ikke allerede har rettigheder til at udfylde holdkort.

Giv andre adgang til holdkort

Personer der ikke er holdkontakter kan også få adgang til at udfylde holdkort:

1. Vælg menuen Personer > Andre personer > Klubhverv

2. Dobbeltklik på hvervet Holdkortindberetter (OBS man kan se hvem der har adgang til holdkortet ved at klikke på det lille plus ud for dette hverv)

3. Klik på Søg person...

4. Et nye vindue åbner. Søg personen frem, markér ham/hende med et klik og tryk Tilføj.Vinduet lukker igen.

5. Afslut med klik på Tilføj Personen oprettes nu som holdkortindberetter og han/hun får en mail herom indeholdende nødvendige brugeroplysninger.

Luk