Menu

Kontingentkørsel

Menupunkt - "Økonomi" -> "Debitor" -> "Kontingentkørsel"


1) Først skal der vælges hvilke medlemmer som der skal køres en kontingentkørsel for. Det er muligt at filtrere på Afdeling, hold, medlemsnumre, periode for indmeldelse samt aktiv periode. Der kan vælges én eller flere muligheder i filtreringen. Klik på "Gå til næste trin" når alle kriterier er udfylt.

2) Nu vises en liste over de medlemmer, som er fundet ud fra de tidligere valgte filtreringer. Som udgangspunkt er alle medlemmer valgt, men det er muligt at fravælge et eller flere medlemmer fra kørslen. Klik på "Gå til næste trin" når listen er gennemgået.

3) Udfyld nu faktura informationerne. Her skal/kan indtastes følgende oplysninger:

  1. Betalingsdato
  2. Konto som der skal indtægtsføres på
  3. Beløbet der skal opkræves
  4. Faktura tekst
  5. Evt. supplerende tekst

Når alle oplysninger er udfylt, skal der klikke på "Tilføj" for at tilføje fakturalinien.

4) Herefter kan der, hvis ønsket, indtastes yderligere fakturalinier, hvis der f.eks. skal opkræves et gebyr eller lign.

Klik på "Kør kontingentkørsel" når alle fakturalinier er udfyldt og tilføjet.

5) Klik "OK" for at køre kontingentkørslen.

 

6) Der vises nu en status over kontingentkørslen med information om kørselsnummer og antallet af oprettede fakturaer.  klik på "Vis fakturaerkladder"

7) Alle de oprettede fakturaer er oprettet som "kladder" og skal bogføres, før der kan udsendes betalingsmail, udskrives faktura eller overføres til Betalingsservice Total. Klik på ikonet "Bogfør de valgte fakturakladder" eller tryk "alt+c"

8) Vælg "Alle i denne søgning (alle sider), eller "Markeringen" hvis du blot har markeret en eller flere kladder, og klik på "OK"

9) De valgte fakturakladder er nu bogført samt har skiftet status til "Ventende/Bogført".

10) Kontingentkørslen er nu gennemført og du kan nu vælge at

Luk