Menu

Momskonti

Menupunkt - "Økonomi" -> "Indstillinger" -> "Momskonti"


Afløftning af moms fra posteringer sker igennem momskonti. Momskonti gør det lettere at ændre en momssats for en række konti på én gang. (Bemærk at standardopsætningen automatisk opretter momskonti I25 og U25 for henholdsvis indgående moms på 25% og udgående moms på 25%).

En momskonto består af følgende data:

  • Momskode. Op til 5 bogstaver, som unikt identificerer momskoden. Vi opfordrer dig til at bruge genkendelige momskoder såsom I25 for indgående moms på 25%, eller U25 for udgående moms på 25%, eller eksempelvis REP for repræsentation.
  • Kendenavn. Udførligt navn på momskontoen. Kendenavnet vises i oversigten over momskonti, samt i listen over momskonti under kontooprettelse.
  • Sats. Her angives momssatsen i procent. 
  • Konto. Angiver hvilken konto, som det afløftede momsbeløb skal bogføres på. Der kan søges efter denne konto ved at klikke på ”…” knappen til højre for feltet.

Når en postering bogføres på en konto med en momskonto, vil systemet automatisk slå satsen op, trække momsbeløbet fra posteringen og oprette en ekstra "momspostering", på momskontoen.

Luk