Menu

Import af data fra 3. partssystemer

MEDLEMSIMPORT AF FODBOLDSPILLERE TIL KLUBOFFICE FRA 3. PARTS SYSTEMER

For at bistå vores fodboldklubber bedst muligt, tilbyder DBU muligheden for at vel etablerede 3. parts systemer kan sende medlemsdata på nye fodboldspillere ind i KlubOffice via en natlig kørsel.

I DBU arbejder vi løbende meget hårdt på at sikre en god datakvalitet. Derudover er vi både GDPR-mæssigt og internationalt (UEFA/FIFA) forpligtet til, at være endog meget påpasselige med at data som registreres på spillerne er 100% korrekte. Dette skyldes bl.a. sammenhængen med FIFA i forhold til økonomisk kompensation, hvis en spiller på et tidspunkt bliver professionel.

Derfor stiller vi også nogen krav til de 3. partssystemer, som vælger at anvende muligheden for den automatiske import.


Kravene til data som skal overføres til KlubOffice:


Name:

Description:

Type:

Additional information:

ClubId

The Id of the Club - Find it in KlubOffice (Webservice nøgle)

globally unique identifier

Required

FirstName

Firstname of the member

string

Required

String length: inclusive between 0 and 75

LastName

Lastname of the member

string

Required

String length: inclusive between 0 and 75

Mobile

 

string

Data type: PhoneNumber

Telephone

 

string

Data type: PhoneNumber

Gender

Gender of the member - Male = 0, Female = 1

integer

Required

Range: inclusive between 0 and 1

Address

Address of the member

string

Required

String length: inclusive between 0 and 100

DanishZip

The zip of the member - Required, if the country is Danish

integer

Range: inclusive between 1000 and 9999

ForeignZip

The foreign zip of the member - Required, if the country is not Danish

string

String length: inclusive between 0 and 50

ForeignCity

The foreign city of the member - Required, if the country is not Danish

string

String length: inclusive between 0 and 50

CountryId

CountryId - Country is required (Set CountryId or CountryCode)

integer

Range: inclusive between 1 and 2147483647

NationalityId

NationalityId of the member

integer

Range: inclusive between 1 and 2147483647

CountryCode

CountryCode (ISO 3166-1 alpha-2) - Country is required (CountryId or CountryCode)

string

String length: inclusive between 0 and 2

NationalityCode

NationalityCode of the member - (ISO 3166-1 alpha-2)

string

String length: inclusive between 0 and 2

BirthDate

Birthdate of the member

date

Required

Data type: Date

Email

Email of the member

string

Required

Data type: EmailAddress

Entrydate

Date of the members entry in the club

date

Required

Data type: Date

Exitdate

Date of the members exit in the club

date

Data type: Date

MemberNumber

Membernumber

decimal number

None.

IsForeignPerson

Has the member latest arrived from a foreign country

boolean

Required

IsFromForeignClub

Has the member lates been in a foreign club

boolean

Required

SportId

SportId of the member

Integer

Range: inclusive between 1 and 2147483647

  

Vi foretager stikprøver på de indkomne data. Såfremt vi konstaterer at ovenstående retningslinjer ikke efterleves, forbeholder vi os retten til at lukke ned for importen fra det pågældende system.

GDPR
Det påligger 3. parts systemet at oplyse de pågældende personer om, at data vil blive delt med DBU’s systemer. Det kan med fordel gøres i klubbens egen privatlivspolitik. Endvidere gør vi opmærksom på, at det ikke er nødvendigt med en databehandleraftale, da DBU/klubben har fælles dataansvarsaftale.

Kontakt os på support@dbu.dk, med relevante oplysninger, såfremt I vil I betragtning, så vender vi retur på det.

Med venlig hilsen
DBU IT

Luk