Menu

Træningstider

Menupunkt - "Turneringer og hold" -> "Træningstider"


Her vises et samlet overblik over alle bookede træningstider for alle klubbens stamhold.

Alle bookede træningstider bliver vist både på det enkelte stamhold samt i kalendervisningen på Banebooking, Grafisk. Forsøger man at oprette en træningstid i en periode på en bane som allerede har en booking, bliver man informeret om dette og skal så tage stilling til om man stadig ønsker at gennemføre oprettelsen.

Der kan herfra oprettes nye træningstider, ved at klikke på ikonet oppe til højre.

Udfyld nu alle informationerne og klik på "Gem"

Træningstiden er nu gemt for det enkelte stamhold og vises nu både her i overblikket på det enkelte stamholds fane for træningstider.

Luk