Menu

A+B Lister

Menupunkt - "Turneringer og hold" -> "A+B Lister"


Vejledning fra Divisionsforeningen:
(Januar 2023)

Regler for A- og B-spillerlister

Superliga og 1. Division:

Jf. § 14.1 i Turneringsregler for Herre-DM 2022-2023 – Læs mere her.
For at være spilleberettiget skal enhver spiller der anvendes på banen være registreret på enten A-spillerlisten eller B-spillerlisten.

A-spillerliste:

 • Hver klub kan registrere en "A-spillerliste" på maksimalt 25 spillere.
 • For at en klub kan opnå godkendt registrering af de maksimalt 25 spillere på A-spillerlisten, skal A-spillerliste indbefatte minimum 8 "Home Grown"-spillere:
  • Mindst 4 spillere skal være uddannet i egenklub
   (definition: spilleren har været spilleberettiget i egen klub i minimum 36 måneder (totalt set) fra starten af den sæson spilleren fylder 15 år til afslutningen af den sæson spilleren fylder 21 år).
  • De øvrige op til 4 spillere uddannet i en anden dansk klub (sammedefinition).
   Hvis en klub ikke kan opfylde kravene om antal "Home Grown"-spillere, reduceres antallet af spillere på A-spillerlisten med det manglende antal "Home Grown" spillere.

B-spillerliste:

 • Derudover har hver klub mulighed for at registrere spillere på en "B-spillerliste" omfattende et ubegrænset antal spillere, som var under 21 år ved det seneste årsskifte op til turneringsåret.
 • B-spillerlisten kan efterfølgende ændres løbende i sæsonen under forudsætning af, at de pågældende spillere var registreret i klubben ved overgangsperiodens udløb.


2. Division og 3. Division:

Jf. § 14.2 i Turneringsregler for Herre-DM 2022-2023 – Læs mere her.
For at være spilleberettiget skal enhver spiller der anvendes på banen være registreret på enten A-spillerlisten eller B-spillerlisten.

A-spillerliste:

 • Hver klub kan registrere en "A-spillerliste" på maksimalt 25 spillere.

B-spillerliste:

 • Derudover har hver klub mulighed for at registrere spillere på en "B-spillerliste" omfattende et ubegrænset antal spillere, som var under 21 år ved det seneste årsskifte op til turneringsåret.
 • B-spillerlisten kan efterfølgende ændres løbende i sæsonen under forudsætning af, at de pågældende spillere var registreret i klubben ved overgangsperiodens udløb.

 

Overgangsperioder


Sommer:
Inden sæsonstart / lige efter transfervinduets lukning, skal klubben have indtastet alle spillere på henholdsvis A- og B-spillerlisten. Transfervinduet lukker d. 31. august.


Vinter:
Lige efter transfervinduets lukning, skal klubben kun have indtastet alle til- og afgange på A- og B- spillerlisten. Transfervinduet lukker d. 31. januar.

OBS! Transfervinduets lukkedato ændres, hvis d. 31. august/januar falder på en lørdag/søndag.


Kontaktoplysninger

Er der spørgsmål til udfyldelsen af spillerlister eller klubskiftereglerne, kan følgende personer kontaktes:

• Peter Ebbesen: 4051 9080, peeb@df.dbu.dk
• Martin Rønnow Kronborg: 3090 5763, mrkr@df.dbu.dk
• Julie Jöhnk Jørgensen: 6119 0905, juli@df.dbu.dk

 

Sådan håndterer du spillerlister i KlubOffice – Step by step

Opret brugergruppe til A+B lister:

Administrator skal oprette en brugergruppe klubben i KlubOffice, for at give adgang til en bruger der ikke er administrator.


1. I top-menuen klikkes på Personer.

2. I dropdown-menuen klikkes på KlubOffice brugere -> Brugergrupper.

3. Herefter klikkes på ”Dokument”-ikonet oppe i højre hjørne for at oprette en ny brugergruppe.4. Navngiv den nye brugergruppe: ”A+B lister”.

5. Fjern ”hak” i alle rettigheder.

6. Fold listen Turneringer og hold ud.

7. Sæt ”hak” i A+B lister.

8. Tryk på Gem ændringer i bunden.

KlubOffice-Administrators tildeling af adgang til bruger:
For at gardere sig mod fravær eller sidste-øjebliks-behov for at tilføje spillere på spillerlisterne, anbefaler vi at mere end én person tildeles adgang til funktionen.

1. Find den pågældende person, som skal kunne administrere brugergruppen A+B lister.

2. Klik på Brugerinfo i menuen til højre.

3. Sæt ”hak” ud for brugergruppen A+B lister.

Tilgå A- og B-spillerlister:

1. I top-menuen klikkes på Turneringer og hold.

2. I dropdown-menuen klikkes på A+B lister.

3. Dobbeltklik på den givne række/pulje i turneringen (Grund-, Mester- og Kvalifikationsspil).

 • Muligheden for at ændre A+B lister til brug i grundspillet lukker efter sidste spilledato i grundspillet, som vil være angivet i Status.
 • Muligheden for at ændre A+B lister til brug i slutspillet lukker efter sidste spilledato i slutspillet/sæsonen, som vil være angivet i Status.

Påsæt spiller på spillerliste:

1. Tryk på Tilføj spiller under henholdsvis A-liste og B-liste.

2. Skriv spillerens navn i søgefeltet. Vi anbefaler at man kun søger på spillernes efternavn, hvis der også indgår mellemnavne.

3. Vælg den pågældende spiller, som skal tilføjes spillerlisten.

4. Registreringsdatoen bliver automatisk udfyldt. Registreringsdatoen er den dato, hvor klubben har anmodet om spillercertifikatet og dermed garant for at have opfyldt klubskiftereglerne. Læs mere omkring spilleberettigelse og klubskiftereglerne i § 16.1 - §16.6.

5. Klubber i Superliga og 1. Division skal tillige opfylde reglerne om Home Grown på A-spillerlisten, ved at sætte ”hak” ud for spilleren, inden for de to kategorier for Home Grown.

 • a. Vi anbefaler klubberne først at indtaste Home Grown-spillere, da dette kan være afgørende for at udnytte hele kvoten på op til 25 spillere på A-spillerlisten.

6. Det er muligt at indtaste spillerens rygnummer, som følger spilleren når holdkortet sættes til hver kamp. Dette kan være en hjælp til den person der skal oprette holdskemaet.

 

Validering af alder på B-spillerliste:

1. Ved påsætning af spillere på B-spillerlisten, validerer systemet automatisk spillerens alder og om han er berettiget til at blive påsat.

 • Spillere der er berettiget til B-listen kan godt registreres på A-listen, men vi anbefaler klubberne at alle de spillere der har alderen til det (under 21 år), sættes på B-listen, da det viser den tilbageværende kapacitet på A-listen.

Slet en spiller fra A- og B-spillerlisten:

1. Tryk på det røde symbol i højre side, for at slette den pågældende fra spillerlisten.

Tilføjelse af en spiller på kampdag:

Det sker at en klub har behov for at tilføje fx en U19-spiller til B-listen kort før kick-off fx pga. en skade. Dette skal I også selv gøre fremadrettet og det er muligt, da systemet straksopdaterer jeres indtastninger til brug i holdskemaet.

Tilføjelse af arbejdsløse spillere:

Klubberne har mulighed for at tilføje spillere uden for overgangsperioderne, hvis spilleren opfylder mulighederne for dispensation – Se cirkulæret Regler om overgangsperioder og tredjemandsrettigheder i Herre-DM, §3.2.A – ”Arbejdsløs spiller” - Læs mere her.
På A-spillerlisten er dette den eneste undtagelse der findes for at kunne tilføje spillere uden for overgangsperioderne.

Vær opmærksom!
Pga. ovennævnte mulighed for dispensation, er det systemteknisk muligt at sætte en spille på en spillerliste, uden for overgangsperioden. Derfor skal klubberne være opmærksomme på sit ansvar for til hver en tid at opfylde reglerne for klubskifte og spillerlister.

Luk