Menu

Bogføringsjournal

Menupunkt - "Økonomi" -> "Rapporter" -> "Bogføringsjournal"


Du har her mulighed for at udskrive dine bogføringsjournaler med afgrænsning af henholdsvis dato, konto og bilag som indtastes i øverste rude (søgefelterne) som ved saldobalancen. Der er ligeledes her mulighed for at printe og eksportere til Excel samt åbne evt. vedhæftede bilag.


Slet bilagsfil fra postering


1) Marker én af posteringerne fra det bilag's nr. som du ønsker at slette bilagsfilen fra

2) Klik derefter på ikonet "Åben den valgte postering"

3) Klik på "Slet fil"

4) Bilagsfilen er nu slettet fra alle posteringer vedr. samme bilagsnr.


Upload af bilag til postering


1) Marker én af posteringerne fra det bilag's nr. som du ønsker at uploade en bilagsfil til

2) Klik derefter på ikonet "Åben den valgte postering"

3) Vælg den bilagsfil som skal uploades og klik på "Upload fil"

4) Bilagsfilen er nu uploadet til alle posteringer vedr. samme bilagsnr.

Luk