Menu

Rykkerkørsel

Menupunkt - "Økonomi" -> "Rykkerskrivelser"


Hvis dine medlemmer ikke indbetaler deres fakturaer til tiden, kan du køre en rykkerkørsel

1) Du laver en "Rykkerkørsel" for alle de medlemmer, som du har et tilgodehavende hos pr. en bestemt dato.

Ved en Rykkerkørsel angiver du Antal dage over forfald og en ny Betalingsdato. Du har mulighed for at sende rykkere med eller uden rykkergebyr. Hvis du vælger IKKE at tilføje et rykkergebyr, skriver du blot en tekst i Supplerende tekst og trykker Start kørsel

2) Du får nu at vide, hvor mange rykkere der er dannet, og hvilket kørsels nummer dine rykkere har fået. Tryk herefter på Vis rykkere.

3) Rykkerskrivelserne er nu oprettet, og ligger i oversigten med status "Ventende". Du kan nu, på samme måde som med en faktura, vælge at udskrive rykkeren, sende rykkeren som en e-mail med et betalingslink eller danne en rykkerfil til Betalingsservice Total.

 


NB!

Hvis du har valgt at sætte et gebyr, og evt. en gebyrtekst, på din Rykkerkørsel , vil dette gebyr og tekst fremgå af den rykker, som du efterfølgende udskriver til dine medlemmer. Det, der er specielt her er, at dine gebyrer IKKE bliver bogført automatisk. Skylder medlem nr. 71 dig kr. 1.000,-, og du har påført et rykkergebyr på kr. 100,-, vil rykkergebyret manuelt skulle bogføres, når du modtager indbetalingen på kr. 1.100,-.

Du har 2 muligheder, når du skal bogføre rykkergebyret:

  1. Du kan bogføre rykkergebyret på debitors konto og på din konto for tilgodehavende, når rykkerkørslen er kørt.
    • På denne måde fremgår det på debitorkontokortet. Ulempen her kan være, hvis et medlem undlader at betale rykkergebyret,, ved at betale det gamle girokort uden gebyr. Du kan så risikere at skulle køre en Rykkerkørsel på et rykkergebyr eller at skulle tilbageføre rykkergebyret på debitors konto
  2. Du kan bogføre rykkergebyret på debitors konto og på din rykkergebyrskonto, når medlemmet indbetaler sit tilgodehavende og rykkergebyret.
    • På denne måde fremgår det kun på debitorkontokortet, hvis medlemmet indbetaler gebyret. For at finde frem til disse posteringer kan du altid trække en Debitorsaldoliste ud og se, hvem der har et beløb TILGODE hos klubben.
Luk