Menu

Email

Menupunkt - "Klubben" -> "Kommunikation" -> "Emails"


Her får du en oversigt, over alle de mails som er udsendt fra KlubOffice, både de manuelle emails, og de mails som automatisk udsendes, for eksempel i forbindelse med automatisk kontingentkørsel.

Dobbeltklik på en linie i oversigten, og der åbner et vindue som viser den email som blev sendt

Klik på ikonet "Opret en ny E-mail" eller tast Alt+n for at starte en ny email

1) Send mail vinduet åbner nu, og du kan her starte med at indtaste et emne til emailen.

2) Vælg herefter en email skabelon, eller indtaste selve indholdet til emailen.

3) Vælg evt. en fil som skal vedhæftes mailen

4) Tilføj nu de personer, og kontaktpersoner, som skal modtage emailen.

5) Klik til sidst på "Send mail" og emailen udsendes til de valgte modtagere.

Når du skal søge medlemmer frem, kan du vælge enten at søge direkte på medlemmer, eller ud fra personer og specifikke klubhverv. I eksemplet her, har vi valgt at søge på alle medlemmer fra holdet "Herre Senior". Marker herefter de medlemmer som skal modtage emailen og klik på "Tilføj valgte medlemmer", eller vælg "Tilføj alle" for at tilføje alle medlemmer i søgningen.

6) Mailen bliver nu sendt, og du får vist en grøn bekræftelsesbjælke der viser hvor mange mails som er udsendt.