Menu

Anden betaler

Ofte står man i en situation hvor et medlem ikke selv skal betale sit kontingent, men hvor medlemmet bliver støttet af anden side hvortil opkrævninger skal sendes.

Dette er der nu en løsning til, ved at man på det enkelte medlem angiver at medlemmet skal opkræves manuelt og at opkrævningen skal sendes til en anden email adresse.

1) Start med at gå til "Personer -> Medlemmer -> Medlemsoversigt", søg medlemmet frem, åbn medlemmets stamdata og gå til fanen "Medlemsstamdata"

2) I bunden kan det nu angives, at medlemmet skal opkræves manuelt samt hvilken email der er på 'Anden betaler'

3) Er medlemmet en del af en automatisk kontingentkørsel, vil medlemmet automatisk blive medtaget i kørsel, faktura vil blive dannet og medlemmets status vil i kørslen blive sat til "Opkræves manuelt" og dermed i princippet "afsluttet" i den automatiske kontingentkørsel.

4) Opkræves medlemmet via den manuelle kontingentkørsel, bliver man blot gjort opmærksom på at medlemmet er markeret til manuel opkrævning.

5) Når kontingentkørslerne er gennemført, uanset om det er via manuel eller automatisk kørsel, så håndteres medlemmet herfra på samme måde.

6) Gå nu til fakturaoversigten, vælg "Ventende/Bogført", marker "Manuelt opkrævet" og klik på søg

7) Klik nu på mail ikonet, vælg alle i søgning (eller markerede) og klik på "OK"

8) Vælg nu om faktura skal vedhæftes, hvem der skal stå som afsender, et emne samt et beskedindhold (Husk at der også kan bruges mail skabeloner her). Når alt er udfyldt, så klik på "Send mails" og opkrævningen sendes til den mail adresse som er angive under 'Anden betaler'.

9) Herfra håndteres betalingerne som normalt enten via online betaling, bankoverførsel eller hvilke muligheder man nu udbyder som klub.

10) På debitorsaldolisten kan du nu også filtrere på de debitorer som er markeret til manuel opkrævning.

11) I medlemsoversigten, under den udvidede søgning, kan du nu også søge alle medlemmer frem som er markeret til manuel opkrævning.

Luk