Menu

Medlemsgodkendelse (online indmeldelse)

Menupunkt - "Personer" -> "Medlemmer" -> "Medlemsgodkendelse (Online indmeldelse)"


Her kan man se en oversigt over de online indmeldelser der er lavet.

Her vises de nye medlemmer som har tilmeldt sig via online indmeldelse.

Det vil sige - at klubben har lagt script-tagget (se mere her) på deres hjemmeside og der er en person som har meldt sig ind i klubben.

OBS: Da vi er meget opmærksomme på - at vi kun får oprettet spillere/personer én gang i vores centrale system - så vil medlemmet blive persongodkendt af klubbens lokalunion.
Derfor kan der godt gå nogen timer - fra personen har lavet en indmeldelse - til at medlemmet ligger klar i KlubOffice til videre godkendelse.

Der er to handlinger der kan gøres på nye medlemmer - de kan godkendes eller afvises.

Det nye medlem markeres og der trykkes på enten  (godkend medlem) eller  (afvis medlem) - ved godkendelse er det samtidig muligt at vælge et hold som medlemmet skal ind på.
Dette kan også gøres når medlemmet er i afdelingen.

Det nye medlem modtager en mail - afsendt fra klubbens postadresse - med informationer omkring indmeldelse så som brugernavn/adgangskode.

Luk