Menu

Budget

Menupunkt - "Økonomi" -> "Budget"


Budgettet oprettes i KlubOffice - Under menuen "Økonomi" -> "Budget", hvor der også er mulighed for at udskrive budgettet som selvstændigt dokument, eller eksportere det til Excel.

Budgettet kan også udskrives sammen med saldobalancen, hvis dette ønskes.


Opret en ny budgetperiode


1) Tast Alt+n eller klik på ikonet for ny budgetperiode

2) Udfyld felterne og klik på "Ok"

  • Vær opmærksom på, at indtægter skal angives som kredit, dvs. med negativt (-) fortegn, og udgifter skal angives som debet, dvs. uden fortegn.
  • Vælger du at markere "Fordel ligeligt over måneder i perioden, oprettes der en post for hver måned i perioden og beløbet fordeles ligeligt på hver af de måneder.

3) Gentag ovenstående, for hver af de konti som du ønsker at påføre en budgetperiode.


Åben/Rediger en budgetperiode


1) Marker den budgetperiode som du ønsker at åbne/redigere, og tast Alt+o eller klik på ikonet for Åben en budgetperiode

2) Indtast dine rettelser, og klik på "Ok" for at gemme rettelserne.


Slet en enkelt, eller alle budgetperioder


1) For at slette en enkelt budgetperiode, eller alle budgetperioder i søgningen, skal du gøre følgende:

  • Marker den eller de budgetperioder du ønsker at slette, klik på ikonet med det røde kryds og vælg "Slet de valgte budgetperioder"
  • Ønsker du at slette ALLE budgetperioder i den aktuelle søgning, så klik på ikonet med det røde kryds og vælg "Slet alle budgetperioder i søgningen"
  • Klik efterfølgende på "OK" for at bekræfte sletningen.


Importer budgetperioder fra fil


1) Klik på ikonet "Importer fra fil" for at starte en import af budgetperioder (understøttede filformater er .csv, .xls., .xlsx)

2) Vælg hvilken fil du vil importere budgetperioderne fra og klik på "Næste"

3) Match nu kolonnerne fra importfilen med felterne i KlubOffice og klik på "Næste"

4) Alle importdata bliver nu vist og enkeltposter kan evt. fravælges. Klik på "Importer budgetperioder" når alt er ok.

5) Alle de valgte budgetperioder er nu importeret til KlubOffice budgettet


Kopier budgetperioder


1) Søg de relevante budgetperioder som kopieres frem i oversigten og klik på ikonet "Kopier de fremsøgte budgetperioder til nyt regnskabsår"

2) Vælg nu hvilket regnskabsår der skal kopieres til og klik på "Kopier"

3) Budgetperioderne er nu kopieret til det nye regnskabsår

 

Luk