Menu

Online betaling

På nuværende tidspunkt - kan online betaling bruges tre steder i KlubOffice. Det kan bruges sammen med online indmeldelse, faktura opkrævning og så kan det bruges til kontingentopkrævning.

Her kommer en kort gennemgang af online indmeldelse og kontingentopkrævning - som også omhandler økonomi-delen for dem som bruger den.

Fælles for begge funktioner er, at det kræver klubben har lavet en aftale, omkring online betaling via KlubOffice. Se vejledning til aktivering her

OBS: Som det første - for begge løsninger - skal debitorgruppen/grupperne sættes op til at håndtere online betaling - se vejledningen for debitorgrupper her - og efterfølgende skal afdelingerne have tilknyttet en debitogruppe og en konto i 'Indtægtsføres på konto' - se vejledningen for afdelinger her


Online betaling i forbindelse med online indmeldelse

1. Det nye medlem indbetaler kontingent ved tilmelding - hvis klubben har valgt at sætte dette op (se vejledning her)

2. Indbetalingen kommer frem i 'Online betalinger' (se vejledning her)

3. Betalingen/betalingerne overføres til kassekladden og bogføres derfra videre.


Online betaling i forbindelse med kontingentkørsel

1. Der køres en manuel kontingentkørsel (se vejledning her) eller

2. Der køres en automatisk kontingentkørsel (se vejledning her)

3. Indbetalingen kommer frem i 'Online betalinger' (se vejledning her)

4. Betalingen/betalingerne overføres til kassekladden og bogføres derfra videre.

Luk