Menu

Omklædningsrum

Menupunkt - "Klubben" -> "Baner og omklædningsrum" -> "Omklædningsrum"


Her kan man oprette og se de omklædningsrum der er oprettet i klubben.

Omklædningsrummene bruges i selve banebooking modulet.

1) Klik på ikonet 'Opret et nyt omklædningsrum' for at oprette et nyt omklædningsrum

2) Udfyld nu informationerne omkring det enkelte omklædningsrum, herunder et navn, et nr. (til sortering), en evt. bemærkning og så til sidst det spillested som omklædningsrummet tilhører.

 

Luk