Menu

Budget

Menupunkt - "Økonomi" -> "Rapporter" -> "Budget"


Der er mulighed for at udskrive budgettet som selvstændigt dokument eller via saldobalancen, eller eksportere det til Excel.

Luk