Menu

Nummerserier

Menupunkt - "Økonomi" -> "Indstillinger" -> "Nummerserier"


Her angives hvilke nummerserier man ønsker at benytte til faktura og ordrer.

Dobbeltklik på en af nummerserierne og indtast det næste nummer, som den åbnede nummerserie skal starte med. Klik derefter på "Gem" for at gemme ændringen.

Luk