Menu

Opgaver og årsplan

Menupunkt - "Klubben" -> "Opgaver og årsplan"


I denne sektion er det muligt at oprette opgaver, tilknytte personer/persongrupper - og se klubbens årshjul og en skematisk oversigt over opgaverne fordelt på måneder.

Se i videoen her, hvordan du opretter opgaver - og viser dem grafisk i et årshjul. 

 

 

Opgaver

Her oprettes de opgaver som der er i klubben. Dette gøres via dette ikon  Opgaver består at en hovedopgave - som er selve opgaven og så x-antal delopgaver til den enkelte hovedopgave. Til en hovedopgave tilknyttes en persongruppe (se her hvordan man opretter persongrupper). Opgaven gives et navn og en beskrivelse. Der vælges hvilken måneder opgaven skal udføres i - her kan der vælges én eller flere. Der vælges hvilken dato opgaven skal udføres og hvilket år. I 'Type' kan der vælges mellem skal/bør/kan og der kan skrives en forventet tidsforbrug. Der vælges den ansvarlige person - som er mellem de personer som er i persongruppen.

Når opgaven er udført - sættes der hak i 'Udført'

 

Underopgaver

En hovedopgave kan have x-antal underopgaver tilknyttet, som hver består af:

  • Opgavens navn og en beskrivelse.
  • Type på underopgaven som kan være skal/bør/kan.
  • Et tidspunkt underopgaven skal udføres på. Her kan der vælges måned eller brugerdefineret. Ved brugerdefineret kan der vælges start- og slutdato på underopgaven. Der kan indskrives et forventet tidsforbrug og vælges en ansvarlig person - som igen er person fra den i hovedopgaven valgte persongruppe.

Årshjul

Dette er den grafiske visning af alle hovedopgaver og underopgaver i klubben.

Det er muligt at skifte farven i midten af årshjulet - ved at vælge 'Hjulfarve'

Det er også muligt at få vist alle underopgaver.

Selve farven på opgaverne - kommer fra de farver der er valgt til den enkelte persongruppe (se hvordan her)

Er en opgave udført - så vil der blive vist et lille grønt v - ud for opgaven/underopgaven.

Det er muligt at få selve årshjulet som en PDF-fil via ikonet i øverste ikonlinie 

 

Oversigt

Her vises alle opgaver og underopgaver i en mere skematisk oversigt.

 

Her er det også muligt at få en PDF-version af 'Oversigten' via PDF-ikonet i øverste ikon-menu

 

Luk