Menu

Opbevaring af CPR-nr. i KlubOffice

image

Menupunkt - "Personer" -> "Andre personer" -> "Klubhverv"


Hvis man har behov for, og en gyldig grund til, at opbevare CPR-numre på personer i klubben, er det nu blevet muligt for udvalgte personer, at se og anmode om personers CPR-numre direkte i KlubOffice.

Et CPR-nummer gemmes i 365 dage, hvorefter der skal anmodes igen.

 


Tildel adgang til at se CPR-numre


For at få adgang til, at se og hente CPR-numre, til eks. anmodning om børneattester, skal man være tildelt klubhvervet "CPR-nr. ansvarlig" i KlubOffice. Klubhvervet kan maksimalt være tildelt til 3 personer samtidigt, men man bør altid tilstræbe at så få som muligt har adgang til disse oplysninger.

Er du i tvivl om hvordan du tildeler et klubhverv til en person, så se en vejledning til hvordan du gør på linket her -> Klubhverv

Har man hvervet, men kan alligevel ikke se det fulde CPR-nummer, så er det fordi, at den pågældende person ikke har godkendt en anmodning om, at CPR-nummeret må vises for klubben. Send derfor en anmodning til den pågældende person og afvent personens godkendelse.

 

 


Anmodning om CPR-nr.


Fra 'Personoversigt' kan man sende en e-mail til de personer, man skal bruge et CPR-nummer på. 

Marker personerne fra oversigten, og tryk på ikonet i toppen, som vist på billedet her. 

 

Herefter åbner en vindue, hvor man skal bekræfte om man vil sende anmodningen. Her er det også muligt, at angive en årsag til anmodningen således, at man kan informere personer om hvad det er CPR-nummeret skal bruges til, eks. indhentning af børneattest m.v.

 

E-mailen indeholder et link til Mit DBU. 

 

På Mit DBU kan personen nu se hvilke klubber som man har godkendt CPR-nummer visningen til, ligesom man også her kan indtaste sit CPR-nummer hvis ikke der i forvejen er registreret et CPR-nummer på personen. Når CPR-nummeret er indtastet skal der blot klikkes på "Godkend"

 

Når træneren eller lederen indtaster sit CPR-nummer bliver det automatisk synligt for alle i klubben med klubhvervet 'CPR-nummer ansvarlig'. 

 


Hvor kan man se CPR-nummeret?


CPR-nummeret kan ses på personens "Personstamdata" fane samt på træneroversigten hvor det ligeledes tages med ved eksport til Excel.

Også her vil der, for alle andre end dem som har klubhvervet "CPR-nr. ansvarlig", blot være angivet fire X'er i stedet for de korrekte sidste 4 cifre af CPR-nummeret.

 


Eksporter CPR-numre til børneattest ansøgning


Fra træneroversigten, og fra personoversigten, er det muligt at markere en eller flere trænere, som der skal ansøges om børneattest på, og så med et klik på ikonet øverst til højre, at åbne et pop-up vindue hvorfra man kan kopiere alle CPR-numre og navne på de trænere som der skal ansøges om børneattest på, som så er lige til at indsætte i ansøgningsvinduet hos politiet.

 


Mulige fejlbeskeder


Når man indtaster, redigerer og/eller vil slette et CPR-nummer, så kan man få lidt forskellige fejl.

1) "Fejl, CPR kan ikke ændres, da personen findes i DBU's regnskabssystemer"

Dette betyder, at personen har en relation til DBU's centrale regnskabssystem hvorfor at CPR-nummeret ikke kan rettes og/eller slettes i KlubOffice.

2) "Fejl, ugyldig CPR"

Dette betyder, at det indtastede CPR-nummer ikke opfylder de officielle krav der til et CPR-nummer.

3) "Fejl, CPR findes i forvejen på en anden person"

Giver næsten sig selv men betyder som angivet, at CPR-nummeret allerede findes på en anden person og derfor ikke kan gemmes.

 

Får du én af de ovenstående fejl, men fortsat mener at CPR-nummeret er korrekt til den pågældende person, så kontakt din lokal-union som kan være behjælpelige med en afklaring.

Luk