Menu

Regnskabsår

Menupunkt - "Økonomi" -> "Indstillinger" -> "Regnskabsår"


KlubOffice tilbyder mulighed for flere åbne regnskabsår, samt regnskabsår, som ikke følger kalenderåret (herefter benævnt ”skæve regnskabsår”).

Regnskabsår oprettes via menuen Økonomi, Indstillinger, Regnskabsår.

Systemet vil automatisk udfylde start- og slutdato for regnskabsåret. Hvis der ikke er oprettet regnskabsår i forvejen, vil startdato automatisk være forvalgt til 1/1 i indeværende år og slutdato 31/12 i indeværende år. Hvis der allerede er oprettet et eller flere regnskabsår i systemet, vil startdato blive sat til dagen efter sidste dato i foregående regnskabsår og slutdato vil blive sat til startdato plus 12 måneder.

Hvis du ønsker at bruge et skævt regnskabsår, kan start- og slutdato ændres.

Et regnskabsår i KlubOffice kan være mellem 1-18 måneder langt. Bemærk, at det ikke er muligt at oprette et regnskabsår med datoer før et eksisterende regnskabsår.
Det er ikke muligt at afslutte et regnskabsår, før næste regnskabsår er oprettet i systemet.

Inden man kører årsafslutningen anbefaler vi at følgende er foretaget:
  • Nyt regnskabsår skal være oprettet
  • Alle debitor ind­betalinger og opkrævninger bør være posteret, men det er også muligt at foretage disse som efterposteringer.
  • Hvis du har nogle udmeldte medlemmer med restance, bør disse gennemses for evt. bogføring af tabte kontingentpenge, men det er også muligt at foretage disse som efterposteringer.
  • Debitorsaldolisten skal udskrives af hensyn til afstemning af debitortilgodehavende ved regnskabsårets slutning, evt. også debitorkontokort (disse kan af hensyn til papirmængden gemmes i en excel-fil).
  • Aktiver og Passiver skal være afstemte (f.eks. bankkontoen, skyldige omkostninger og andre tilgodehavender end kontingenterne)

Efter årsafslutningen (økonomi/indstillinger/regnskabsår - marker det aktuelle år og klik på ikonet for årsafslutning) skal følgende foretages:

  • Årets resultat for gammelt år starter med at være posteret på årets resultat for nyt år, dette skal man manuelt postere fra årets resultat til egenkapital primo - vi anbefaler at gøre det pr. den første dag i nyt regnskabsår.
  • Man kan nu foretage efterposteringer i gammelt år hvis nødvendigt og man vil få en advarsel om at man er ved at postere i gammelt år.
  • Er der lavet efterposteringer i gammelt år skal man foretage årskørsel igen, og manuelt flytte fra årets resultat til egenkapital primo som beskrevet før.
 
For at afslutte året skal du markere det år som du ønsker at afslutte og taste alt+c eller klikke i ikonet for afslut år.

 

Luk