Menu

Saldobalance

Menupunkt - "Økonomi" -> "Rapporter" -> "Saldobalance"


Du har her mulighed for at udskrive en balance hvor du selv afgrænser søgningen ud fra dato, konto og budget i perioden eller budget årligt. Du taster blot din afgrænsning ind i øverste del af ruden og opdatere med den grønne pil eller ”enter”.

  • Saldobalancen kan udskrives eller overføres til Excel ved at klikke i ikonet for henholdsvis print eller Excel.

Luk