Menu

Aktivitetsoversigt

Menupunkt - "Klubben" -> "Kalender" -> "Aktivitetsoversigt"


Her vises - på listeform - en oversigt over de aktiviteter der er.

Er en aktivitet åben for online tilmelding, bliver der yderst til højre vist en sammentælling af antal tilmeldinger på den enkelte aktivitet. Tallet uden parentes angiver antallet af tilmeldinger i alt, ud fra ALLE de tilgængelige aktivitetstyper på aktiviteten, hvorimod tallet i parentesen angiver antallet af unikke tilmeldinger.

Luk