Menu

Anmodninger om udmeldelse

Menupunkt - "Personer" -> "Medlemmer" -> "Anmodninger om udmeldelse"


For at medlemmer kan anmode klubben om udmeldelse, så skal klubben først tage stilling til hvorvidt det er overhovedet tillades i klubben. Se her hvordan du aktiverer "Anmodning om udmeldelse" i klubben.

Når funktionen er aktiveret, kan man på forsiden af KlubOffice se, hvor mange anmodninger om udmeldelse som er der afventer behandling i klubben. Herfra kan man så klikke sig direkte ind til siden med oversigten over anmodninger om udmeldelse.

Når man så har klikket sig videre ind til siden, som man også kan finde via menu strukturen under "Personer -> Medlemmer -> Anmodninger om udmeldelse", så vises de medlemmer som har sendt en anmodning om udmeldelse til klubben.

Herfra kan man så dobbeltklikke på den enkelte anmodning og så enten godkende eller afvise anmodningen.

Når man så har dobbeltklikket på en anmodning, så bliver præsenteret for et nyt vindue, hvor så kan vælge enten af afvise eller godkende anmodningen. Det vil her fremgå med rød skrift, hvis medlemmet har en restance. 

Er anmodningen ikke foretaget med en DBU login, og systemet ikke lige umiddelbart kan matche oplysningerne med et eksisterende medlem, så bliver man præsenteret for en mulighed for, at søge blandt klubbens medlemmer og herfra vælge det medlem som udmeldelsen omhandler.

 

Vælger man hermefter at udmelde medlemmet, så bliver man efterfølgende præsenteret for et bekræftelses vindue, hvor man kan vælge at sende en bekræftelsesmail til medlemmet på udmeldelsen. Her er det naturligvis muligt, at vælge en mail skabelon som man har lavet på forhånd, så man ikke skal skrive den samme tekst hver gang, men har en fast tekst som man altid skriver. Derudover kan man også vælge én eller flere klubpersoner, som skal modtage en kopi af mailen, ligesom at mailen også gemmes under e-mail kommunikationen i KlubOffice så den senere kan findes frem igen.

 

På samme måde virker det, hvis man vælger at afvise en anmodning, så bliver man også præsenteret for samme bekræftelsesvindue hvor man kan vælge at sende en mail til medlemmet på, at anmodningen om udmeldelse er blevet afvist. Her er det naturligvis også muligt, at vælge en mail skabelon som man har lavet på forhånd, så man ikke skal skrive den samme tekst hver gang, men har en fast tekst som man altid skriver afhængig af årsag til afvisning. Derudover kan man også vælge én eller flere klubpersoner, som skal modtage en kopi af mailen, ligesom at mailen også gemmes under e-mail kommunikationen i KlubOffice så den senere kan findes frem igen.

 

Klik herefter på "Luk" hvis der IKKE skal sendes en mail, eller "Send Email" hvis mailen skal sendes til medlemmet.

Behandlingen af anmodningen er nu færdig, og man kan i oversigten søge dem frem igen ved at vælge den relevante status på søgekriterierne i toppen af siden.

 


Anmodning om udmeldelse via Mit DBU


Når funktionen er aktiveret i KlubOffice, så får man som medlem mulighed for via Mit DBU at sende klubben en anmodning om udmeldelse.

Medlemmet logger blot ind på Mit DBU og går under enten "Mine oplysninger -> Spilleroplysninger" eller "Fodboldpas" hvorfra de nederst på siden kan klikke på "Anmod om udmeldelse" ud for den/de klubber som de er aktive i.

Når medlemmet så har klikket på "Anmod om udmeldelse", så får de mulighed for at vælge mellem en, flere eller alle de sportsgrene som de er registreret i. Er man kun medlem af én sportsgren, så bliver punktet ikke vist for medlemmet.

Herefter kan man så angive en besked til klubben, som kommer på anmodningen, og til sidst klikke på "Send anmodning"

 

Herefter bliver der automatisk indsat tidspunktet for hvornår man har indsendt anmodningen, samtidig med at der bliver sendt en kvitteringsmail til medlemmet med information om de oplysninger der er indsendt med anmodningen.

Herfra er det så blot at afvente, at klubben får håndteret anmodning og sender en mail med besked om anmodningen er godkendt eller afvist af klubben.

 


Anmodning om udmeldelse via script link


Til at håndtere medlemmer som enten ikke har en DBU bruger (andre sportsgrene end fodbold), medlemmer som bare ikke kan huske deres login, eller blot for at give muligheden via klubbens hjemmeside, kan man i KlubOffice også hente script/link til anmodning om udmeldelse. Læs mere om linket og hvor du finder det her.

Når medlemmet så klikker på linket, så bliver man først præsenteret for mulighed for at logge ind med en DBU bruger, og har man ikke et DBU login, så kan man her klikke på "Jeg har ingen DBU-bruger".

Bruger man her sit DBU login, så bliver man automatisk præsenteret for de sportsgrene som man er medlem af, hvor man så kan vælge en, flere eller alle sportsgrene som man ønsker at blive udmeldt fra. Samtidig kan man angive en bemærkning til klubben og til sidst sende anmodningen til klubben.

Har man klikket på "Jeg har ingen DBU-bruger" så bliver man bedt om at indtaste sine oplysninger, vælge hvilke(n) sportsgren(e) som man ønsker udmeldelse fra og til sidst sende anmodningen.

For begge metoder gælder så, at når man klikket på "Send anmodning", så bliver man præsenteret for en bekræftelse på at anmodningen er sendt, samtidig med at der også her automatisk bliver sendt en kvitteringsmail til medlemmet med information om de oplysninger der er indsendt med anmodningen.

Herfra er det så blot at afvente, at klubben får håndteret anmodning og sender en mail med besked om anmodningen er godkendt eller afvist af klubben.

Luk