Menu

Aktivitetstyper

Menupunkt - "Klubben" -> "Kalender" -> "Aktivitetstyper"


Oprettelse af aktivitetstype - som skal bruges når man opretter en aktivitet i kalenderen.

Klik på ikonet 'Opret en ny aktivitetstype' eller brug Alt+n

Find det emne som aktivitetstypen skal handle om.

Hvis det er Fodbold Fitness - så vælges det selvfølgeligt i dropdownen :)

Indtast typen navn f.eks. 'Mandagstræning' og vælg om denne aktivitetstype skal være synlig i kalenderen i KlubCMS.

Tryk på knappen 'Gem' og aktivitetstypen er oprettet.

* Funktionen med 'Synlig i Klub-CMS' bliver ikke brugt på nuværende tidspunkt.