Menu

Klubbens samfundsværdi

Menupunkt - "Klubben" -> "Klubbens Samfundsværdi"


'Klubbens samfundsværdi' kan være et værdifuldt værktøj til at vise frem, hvad jeres klub bidrager med til samfundet. 

Første gang du får adgang til ’klubbens samfundsværdi’, skal du indtaste oplysninger om klubbens frivillige samt klubbens omsætning fra det seneste år.

Har du senere brug for at ændre klubbens tal, kan du klikke på ’blyanten’ for at redigere.

Når informationerne er indtastet, klik på ’gem ændringer’, hvorefter klubbens værdi vises.

 På ikonerne øverst til højre på siden, kan du vælge at redigere dine indtastede tal og/eller udskrive 2 forskellige PDF dokumenter med din klubs samfundsværdi.


De frivilliges værdi


Årlige antal timer
Frivillige i fodboldklubberne bruger i gennemsnit mellem 30 minutter og seks timer hver uge – alt afhængig af typen af det frivillige arbejde. Ud fra hvad de forskellige frivillige laver i klubben, har vi derfor udregnet et gennemsnit for, hvor meget frivillige, med samme type opgaver, typisk arbejder.  

Antal fuldtidsstillinger
Ud fra det samlede antal timer, de frivillige bruger i klubben, kan man beregne, hvor mange fuldtidsstillinger det svarer til.

Økonomisk værdi
De frivilliges timer kan omdannes til en værdi i form af løn, hvis arbejdet skulle erstattes af lønnet personale. Lønnen afhænger af, hvilken funktion den frivillige varetager. Derfor anvendes der en løn svarende til hver lønfunktion ud fra et konservativt skøn af tilsvarende lønninger fra Danmarks Statistik.

 


Sundhedseffekter


Tabt produktion
Tabt produktion opstår på grund af øget sygdom for inaktive personer. Sygdom, som kan forhindres ved at spille fodbold. Tallet her fortæller, hvor meget fodboldklubben årligt sparer samfundet på sundhedsområdet.
Udregningen er kun for klubbens medlemmer over 16 år, så den følger Sundhedsstyrelsens beregninger.

Behandling og pleje
Tallet her fortæller noget om, hvilke omkostninger der ville være forbundet med indlæggelse på sygehus, hospitaler og anden behandling og pleje, hvis ikke man havde været aktiv (fodboldskader er modregnet i regnestykket). Udregningen er kun for klubbens medlemmer over 16 år, så den følger Sundhedsstyrelsens beregninger.

Omkostninger i alt
Her lægges de to foregående kategorier sammen (’Tabt produktion’ og ’Behandling og pleje’). Omkostninger i alt er det beløb, klubben har sparet samfundet i sundhedsudgifter i alt ved at have aktive fodboldspillere.

 


Økonomisk betydning


Omsætning
Omsætning er klubbens samlede indtægter herunder kontingent, sponsorater, salg mv. Klubbens omsætning skaber økonomisk aktivitet i samfundet, når de eksempelvis køber spillertøj og fødevarer, og når de køber serviceydelser som f.eks. transport og rengøring.

BNP
BNP er et udtryk for værdien af et lands samlede produktion af varer og tjenester minus værdien af de anvendte input i produktionen. Ud fra klubbens omsætning kan man beregne klubbens bidrag til BNP.

Job
Når fodboldklubben køber varer herunder spillertøj og fødevarer, og når de køber serviceydelser som f.eks. transport, rengøring, marketing og revision, skaber klubberne økonomisk aktivitet herunder job i andre brancher. Klubbens aktiviteter har en direkte effekt på beskæftigelsen.

Tøj/sko og udstyr, børn (7-15 år)
De to største udgifter i forbindelse med fodbold, for fodboldspillere i alderen 7-15 år, er medlemskaber, tøj og sko. Derudover udgør udstyr som bolde og benskinner en stor andel.
Tallet her fortæller, hvor mange penge de 7-15-årige i klubben bruger i forbindelse med fodbold. 

Tøj/sko og udstyr, voksne (+16 år)
Fodboldspillerne over 16 år har udgifter til fodbold som medlemskaber, tøj og sko. Derudover udgør udstyr som bolde og benskinner samt billetter en stor andel.
Tallet her fortæller, hvor mange penge klubbens fodboldspillere over 16 år bruger i forbindelse med fodbold. 

Tøj/sko og udstyr i alt
Her lægges de to foregående kategorier sammen (’Tøj/sko og udstyr, børn (7-15 år)’ og ’Tøj/sko og udstyr, voksne (+16 år)’).
Beløbet her viser, hvor mange penge klubbens medlemmer samlet bruger på tøj, sko og udstyr i forbindelse med fodbold.

 


Det er analysebureauet Damvad Analytics, der har sat tal på fodboldens værdi.

Du kan læse hele rapporten her og finde metodebeskrivelsen her

Luk