Menu

Økonomi modul

Menupunkt - "Klubben" -> "Klubinfo" -> "Økonomi modul"


Prisen for KlubOffice er indeholdt i det årlige IT-bidrag, som betales af alle klubber. Det er altså IKKE forbundet med ekstra udgifter at benytte KlubOffice.

Alle landets klubber har en adgang og kan oprette alle de brugere, som de måtte ønske. Økonomimodulet, som bl.a. indeholder alt hvad der er brug for i forhold til kontingentopkrævning, budgetplanlægning og bogføring er ligeledes gratis* at benytte.

* ved anvendelse af online betaling vil der også være udgifter til betalingsudbyder og kortindløser. Disse priser findes i KlubOffice.

Luk