Menu

Automatisk kontingentkørsel

Nedenfor kan man se eksempler på tekster til de emails (skabeloner), der sendes ud fra KlubOffice i forbindelse med automatisk kontingentkørsel.

I kan kopiere dem over i jeres opsætning af automatiske kontingenter i KlubOffice. Indsæt blot klubbens kontaktoplysninger.

OBS! I kan med fordel bygge jeres emails som emailskabeloner.


Notifikationsmail:

Sendes automatisk af systemet til alle, der er tilmeldt automatisk trækning på betalingskortet (abonnement) 7 dage før trækningen


Kære ##Debitornavn##

Om ##Antaldage## dage vil vi trække kontingent på dit tilmeldte betalingskort.

Beløbet der trækkes er: ##Belob##.

OBS! Hvis du har fået nyt betalingskort siden seneste betaling, eller hvis trækningen på anden vis fejler, vil du i stedet modtage en mail med et betalingslink, hvor du skal betale kontingentet.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på (EMAIL OG EVT. TELEFON)

Med venlig hilsen
(KLUBNAVN)

 


Opkrævningsmail:

Sendes automatisk af systemet til alle medlemmer, der endnu ikke er tilmeldt automatisk trækning på betalingskort eller som har skiftet betalingskort


Kære ##Debitornavn##

Du får her et link: ##Betalingslink## til betaling af kontingent for ##Debitornavn##.

Husk at betale kontingentet senest d. ##Betalingsdato##

Vi gør opmærksom på, at manglende betaling kan betyde spærring for træning og kampe i klubben.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på (EMAIL OG EVT. TELEFON)

Med venlig hilsen
(KLUBNAVN)

 


Kvitteringsmail:

Sendes automatisk af systemet, når et medlem har betalt enten manuelt eller automatisk


Kære ##Debitornavn##

Du har betalt dit kontingent på kr. ##Belob## i klubben ##klubnavn##.

(Dit transaktionsID på din betaling er: ##TransaktionsId##. Dette ID skal du bruge ved evt. henvendelser ang. betalingen)

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på (EMAIL OG EVT. TELEFON)

Med venlig hilsen
(KLUBNAVN)

 


Betalingspåmindelse:

Sendes når klubben manuelt trykker på knappen for betalingspåmindelse (rykker/reminder uden gebyr)


Kære ##Debitornavn##

Du mangler at betale dit kontingent på kr. ##Belob## i klubben ##klubnavn##. Det skal gøres, hvis du vil undgå at blive spærret for kamp og træning i klubben.

Kontingentet havde betalingsdatoen: ##Betalingsdato##.

Betal via dette link: ##Betalingslink##.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på (INDSÆT KONTAKTOPLYSNINGER).

Med venlig hilsen
(INDSÆT KLUBNAVN ELLER KONTAKTPERSON)

 

Luk