Menu

Online betalinger

Menupunkt - "Økonomi" -> "Online betalinger"


Behandling af Online betalinger


Under "Online betalinger" finder du en oversigt over de betalinger der er lavet online - det kan være ved online indmeldelse, automatisk kontingent betaling, alm. kontingentkørsel, betalingslink til faktura og lign.

Der findes flere forskellige betalingstyper i KlubOffice, ligesom at de også kan have forskellige status - som default vises det der kaldes ventende betalinger. Det vil sige - betalinger som endnu ikke er kommet videre til økonomi-delen.

Bruger klubben ikke økonomi i KlubOffice - så har man en mulighed for at markere en betaling og trykke på  - så vil indbetalingen få status 'Behandlet (manuelt) og vil forsvinde fra oversigten over ventende betalinger.

Bruger klubben til gengæld Økonomi modulet i KlubOffice - så skal indbetalinger videre til kassekladden - for at kunne endeligt bogføres.

1) Marker online betalingen og klik på  

2)Vælg nu den kassekladde som betalingen ønskes bogført på, og klik på "Overfør til kassekladde"

3) Herefter vil alle valgte betalinger få status "Behandlet" og du kan nu gå til kassekladden og bogføre betalingerne (Se vejledningen til bogføring her)

 


Refundering af en Online betaling


Det er også muligt at refundere en online betaling hvor betalingen automatisk refunderes, til det betalingskort som medlemmet benyttede til online betalingen.

For at kunne refundere betalinger - skal der være 'penge-på-kontoen' - hvilket vil sige at der skal være penge hos den kortudbyder man bruger og ALT skal ikke være udbetalt til klubben.
Betalingen kan heller ikke være ældre end 6 måneder.

1) Marker den online betaling der skal refunderes, og klik på ikonet for "Refunder betaling"

2) Herefter fremkommer nedenstående vindue, som viser detaljerne omkring refunderingen. Klik på "Refunder" for at gennemføre refunderingen.

Refunderingen er nu gennemført, og betalingen tilbageføres til medlemmets betalingskort.

4) Du får nu muligheden for at overføre refunderingen til kassekladden og sende en email til medlemmet. Benytter du ikke KlubOffice Økonomi modulet, kan du blot klikke på "Annuller" eller krydset i øverste højre hjørne.

NB! Udfylder du ikke noget i email felterne, vil der IKKE blive sendt en email til medlemmerne

5) Du får herefter mulighed for at klikke dig direkte videre til den valgte kassekladde, eller blot lukke vinduet for at blive i menuen "Online betalinger".

Luk