Menu

Bestilling af klubkurser

Menupunkt - "Uddannelse" -> "Bestil klubkursus"


I denne sektion kan klubben bestille et klubkursus hos DBU eller lokalunionerne.

Man vælger 'kursustype' / afholdelsesdato / tidspunkt / antal deltagere og kontaktperson.

Efterfølgende vil klubben blive kontaktet af DBU eller lokalunionen for nærmere detaljer omkring kurset.

Luk