Menu

Stamhold

Menupunkt - "Turneringer og hold" -> "Hold" -> "Stamhold"


Stamholdet skal ses som en beholder for alle de oplysninger der kan være på et hold.

Det indebærer:
- Navn – afdeling - logo
- Spillested – spilletider – spilledragt og andre turneringsdata
- Spillere
- Holdkontakter
- Turneringshold
- Træningskampstider
- Træningstider
- Samarbejder 
- Holdbilleder

Stamholdet kan oprettes via KlubOffice eller KampKlar - men alle hold kan søges frem (og rettes i KlubOffice) ved at vælge system i dropdown-menuen 'Oprettet fra'.

 

Der er 9 sektioner på et Stamhold - hvor indstillinger til selve stamholdet kan sættes:

Holdstamdata

Turneringsstamdata

Spillere

Holdkontakter

Turneringshold

Træningskamptider

Træningstider

Samarbejder

Holdbilleder

 


Holdstamdata


Her sættes stamdata for holdet - det vil sige ting som logo / afdeling / køn osv.
Her kan man også låse et stamhold - så det ikke kan bruges i KampKlar. Hvis f.eks. en kasserer ikke vil have at der kan rettes i spillere på et hold, som bruges til kontingentkørsel.
Der kan desuden vælges, om stamholdet skal kunne oprette 'Træningskampe' og bestille en dommer, eller om der kun skal være mulighed for at tilknytte en "lokaldommer". 
Endeligt kan der vælges et navn til holdet til visning i på hjemmesiden, hvis I bruger Klub-CMS i klubben. 


Turneringsstamdata


Her sættes de stamdata, som bruges ved en holdtilmelding af et 'turneringshold' - således at man ikke skal indtaste oplysningerne igen - men bare kan trykke næste ved en holdtilmelding.


Spillere


Her tilføjes de spillere som er på holdet. Er holdet en samarbejdshold - så vil der kunne tilføjes spillere fra alle klubber i samarbejdet.


Spillerne er også dem som bliver vist i Klub-CMS i det tilhørende spiller-modul


Holdkontakter


Her tilføjes der kontaktpersoner til selve stamholdet - ved at vælge et holdhverv og søge personen frem - for til sidst at trykke på knappen 'Tilføj holdkontakt'.
Når man tilføjer holdkontaktpersoner, er der samtidig mulighed for at tilvælge klubhvervene 'Holdkortindberetter', 'Livescore/Kampfakta indberetter' og 'KampKlar', så trænere og holdledere får de funktioner de skal bruge med det samme. 

Det er også muligt at invitere en ny holdkontakt. Personen du invitere modtager efterfølgende et link i sin e-mail indbakke, som åbner siden 'Oprettelse som holdkontakt' i browseren. På siden har den nye holdkontakt mulighed for at tilknytte sig som holdkontakt via eksisterende- eller ny DBU bruger.  Klubben skal som udgangspunkt godkende nye holdkontakter, men kan også vælge at undlade at blive en del af oprettelsesprocessen. Det afhænger af klubbens indstillinger. Du kan læse mere om den del af processen i vejledningssiden på KlubOffice


Holdkontakterne er også dem som bliver vist i Klub-CMS i det tilhørende stabs-modul


Turneringshold


Her kan turneringshold tilknyttes stamholdet - hvis dette ikke er sket ved en holdtilmelding.
Et turneringshold kan IKKE være tilknyttet mere end ét stamhold.


Træningskamptider

Her kan du tilføje de tidspunkter, hvor holdkontakter skal have mulighed for at oprette træningskampe. 

Når du trykker på 'Tilføj træningskamptid' får du mulighed for at vælge specifikke datoer - eller en fast ugedag, hvor holdkontakter kan planlægge træningskampe. 


Træningstider


Her kan tildeles træningstider og baner for det enkelte stamhold.

Klik på "Tilføj træningstid", udfyld informationerne og klik på "Gem".

Træningstiderne gemmes nu på holdet og banebookingen vises ligeledes i kalendervisningen på Banebooking grafisk.

Et samlet overblik over alle stamholds træningstider, kan findes i menuen "Turneringer og hold -> Træningstider"

 


Samarbejder


Her er det muligt at aktivere et oprettet samarbejde på stamholdet. Klik her for at læse mere om "Samarbejde"

 


Holdbilleder


Her er det muligt at uploade et eller flere holdbilleder til et stamhold, som så vil kunne bruges af moduler i Klub-CMS, Kampklar m.v. efterhånden som der udvikles moduler til de forskellige områder.

Når et holdbillede uploades på et stamhold, får man samtidig mulighed for også at tilknytte holdbilledet til et eller flere af turneringshold som måtte være tilknyttet til stamholdet. Der kan dog kun være ét holdbillede pr. turneringshold.

 


Drag & Drop sortering


Ved at bruge ikonet "Ændre sortering" får man mulighed for, via en "drag and drop" funktion, at ændre på sorteringen af sine stamhold.

  1. Klik først på ikonet "Ændre sortering"
  2. Klik nu på OK for at acceptere at sorteringsfeltet opdateres med den aktuelle placering i listen

Foretage nu din sortering og afslut derefter funktioner ved at følge disse 3 step

  1. Hold venstre museknap nede på det stamhold du ønsker at flytte
  2. Træk nu stamholdet til den ønskede placering og slip museknappen
  3. Når du er færdig med at flytte rundt på stamholdene, så klik på "Afslut sortering"

Luk