Menu

Spær medlem for udlevering af spillercertifikat

Menupunkt - "Personer" -> "Medlemmer" -> "Spillercertifikater"


Hvis et medlem er i kontingentrestance, har man mulighed for at spærre medlemmet for udlevering af spillercertifikat. Dette kan gøres enten direkte på medlemmets medlemsstamdata eller i forbindelse med en udmeldelse.


Markering direkte på medlemmet

1) Søg medlemmet frem i medlemsoversigten, og gå ind på medlemmet. Klik herefter på fanen "Medlemsstamdata", og du kan nu sætte/fjerne markeringen "Spærret for udlevering af spillercertifikat"


Sæt markering via udmeldelsesprocessen

1) Søg medlemmet frem i medlemsoversigten, og klik på "Indmeld/Udmeld medlem"

2) Sæt markering i "Spær medlem for udlevering af spillercertifikat" og klik på "OK"

3) Medlemmet er nu udmeldt og spærret for udlevering af spillercertifikat. Var der en restance på medlemmet, og du vil oprette en kreditnota, kan dette gøres ved at klikke på "Opret kreditnota", ellers klik på "Luk"


Anmodninger om spillercertifikat fra andre klubber - på spærret medlem

Se mere under "Anmodninger fra andre klubber"

 

Luk