Menu

Materialeoversigt

Menupunkt - "Klubben" -> "Materialer" -> "Materialeoversigt"


Her kan der oprettes og udlånes materialer i klubben.

Selve materialerne oprettes og gives et navn.

Efterfølgende kan materialet udlånes ved at markere materialet og trykke på ikonet 'Udlån det valgte materiale'

- for derefter af vælge det medlem som skal låne materialet og hvor mange antal der skal udlånes.

Det samme kan gøres via menupunktet "Klubben" -> "Materialer" -> "Materialeudlån"

 

Luk