Menu

KlubOffice - Data

Menupunkt - "Klubben" -> "Klubinfo" -> "KlubOffice - Data"


'KlubOffice data' er en mulighed for at tilkøbe kampprogrammer, resultater og stillinger for klubbens egne hold – når I selv ligger inde med IT kompetencer til behandlingen af data.

!! Disse data må kun bruges og vises på klubbens egne platforme - men IKKE videregives til 3. part. !!

Data må ikke hentes live, hvilket vil sige, at data f.eks. skal gemmes i en database og så kaldes/vises derfra.

Der er en ca. 1 times cache på KlubOffice data. Det vil sige, at fra det tidspunkt data bliver hentet, vil der gå 1 time før der er nye data, der kan hentes. Data leveres i 'råt format', hvilket vil sige, at de skal formateres og behandles før de kan vises. Denne formatering/behandling er noget som I selv i klubben har kompetencer til at håndtere. Har I ikke i Jeres klub disse IT-kompetencer, kan I med fordel kigge på dansk fodbolds eget hjemmesidesystem; Klub-CMS, hvor data leveres af DBU færdigbehandlet og grafisk sat op.

KlubOffice data er en abonnementsordning som faktureres månedligt via klubbens normale klub-faktura fra DBU. Har klubben allerede Klub-CMS, er KlubOffice data med i dette abonnement og vil derfor ikke blive faktureret.

Abonnementet bliver faktureret den 25. i hver måned, og er derfor gratis fra bestillingsdagen frem til den næste 25. i måneden..

Alle indtægter går til hosting, drift og videreudvikling af systemerne, til glæde for alle klubber og ledere.

Overtrædelse af betingelserne ovenfor kan medføre øjeblikkelig lukning af servicen, og/eller en bøde til klubben, alt efter overtrædelsens art.

Pris pr. måned: 206,25
Dokumentation:  https://clubservicetest.dbu.dk/apiHelp

Luk