Menu

Deadlines for tilrettelse af automatiske kontingentkørsler

I forbindelse med gennemførsel af automatiske kontingentkørsler, og det flow som der kører, er der forskellige tidspunkter hvor der låses for ændringer til de enkelte kørsler, hvilket man skal være opmærksomme på for at undgå fejl i kørslerne.

  • Prænotifikationsmail udsendes, til klubben, 12 dage før kørselsdatoen
  • Notifikationsmail udsendes, til alle medlemmer MED abonnementsordning, 7 dage før kørselsdatoen
  • Betalingsmail udsendes, til alle medlemmer UDEN abonnementsordning, på kørselsdatoen.
  • Kvitteringsmail udsendes til det enkelte medlem, når betaling foretages enten via abonnementstrækning eller betalingslink.

Skemaet herunder giver et samlet overblik over hvor sent man kan/skal ændre de enkelte områder:

Område Inden Prænotifikationsmail

Inden Notifikationsmail

Inden kørselsdato Altid
Navn på kørsel       x
Betalingstype x      
Kørselsmåneder x      
Dag i måneden x      
Aktiveringsdato (x - Indtil 1. prænotifikation)      
Slutdato       x
Hvilke medlemmer   x    
Kontingentsats   x    
Betalingsfrist     x  
Indtægtsføres på     x  
Saldolinje tekst     x  
Supplerende tekst     x  
Administrationsgebyr   x    
Konto til administrationsgebyr     x  
Ændring af emails - notifikation   x    
Ændring af emails - betalingsmail     x  
Ændring af emails - kvittering       x
Ændring af emails - betalingspåmindelse       x

Åben skemaet som billede ved at klikke her

Luk