Menu

Opdateringer lagt online den 12-01-2022

image
12. januar 2022 kl. 10:10

KlubOffice opdateringer, justeringer og tilpasninger:


1. Sundhedstjek 'Bot-funktion'
Et nyt ’Sundhedstjek’ har set dagens lys og er en hjælp til at rydde op i jeres KlubOffice. Gennem 10 trin kan I hurtigt skabe jer et overblik – og med det samme reagere – hvis der skal ændres på medlemmer, trænere eller KlubOffice-brugere. I de fleste klubber vil det tage mindre end 10 min.
Læs mere om 'Sundhedstjek' på linket her

2. Flere kolonner på Sponsoroversigten
På selve sponsoroversigten er det nu blevet muligt, via en kolonnevælger, at tilføje kolonner for endnu flere data, eks. hovedmail, hoved telefon nr., Status, Debitorgruppe, Samlet beløb til opkrævning, antal opkrævninger m.m.
Læs mere om Sponsormodulet på linket her

 


KlubOffice fejlrettelser:


1. Fejl ved udsendelse af invitationsmail til klubaktiviteter
Et manglende krav om udfyldelse af emnefeltet gjorde, at enkelte klubber fik fejl ved forsøg på udsendelse af en invitationsmail til klubaktiviteter, netop fordi der ikke var udfyldt noget emne til invitationen. Emnefeltet er derfor nu gjort obligatorisk.

2. Masseudmeldelse promptede ikke for fjernelse af afdeling/hold
Det er nu rettet så man også ved udmeldelse af 2 eller flere medlemmer samtidig bliver promptet for, om man også vil fjerne medlemmerne fra afdeling/hold.

3. "Fjern/skjul" CPR-nr. i KlubOffice
Hvis man som klub kunne se et CPR-nr. på en person, som man ikke længere har behov for, og derfor gerne vil slette det, så kan man i enkelte situationer ikke få lov til dette, hvis eks. personen samtidig er registreret i DBU's lønsystemer eller af anden årsag har CPR-nr. låst. Det er nu rettet således, at hvis dette er tilfældet så bliver CPR-nr. blot skjult på de sidste 4 cifre med X'er, ligesom det er hvis ikke medlemmet har godkendt en anmodning fra klubben om at måtte se CPR-nr.