Menu

Hent DIF-tal med ét klik

Menupunkt - "Personer" -> "Medlemmer" -> "Medlemsoversigt"


Hvert år skal klubber indberette medlemstal til DIF (og andre specialforbund) via Det Centrale Foreningsregister.

1. Vælg topmenuen Personer > Medlemmer > Medlemsoversigt.

2. Klik på DIF-ikonet øverst

3. Vælg nu for hvilket årstal du vil hente dine DIF-tal.

OBS! Hvert år, natten til den 1. januar, "låses" opgørelsen for året inden hvorefter at efterfølgende rettelser til medlemmer IKKE medfører nogen ændring i DIF rapporten. Det er derfor vigtigt, at man senest den 31. december har foretaget de ændringer og opdatering der skal laves i klubbens medlemmer, i forhold til DIF rapporten.

4. I får nu jeres DIF-tal fordelt i de forskellige alderskategorier. De trækkes på baggrund af de medlemsoplysninger I har angivet og på baggrund af reglerne for DIF-tal.

 

OBS!  Det er en god ide at klikke på "Specifikation af medlemsindberetning" og gemme den fil i tilfælde af, at klubben bliver udtrukket til stikprøve. DIF rapporten danner dog hvert år mellem den 31.12 og 01.01 en rapport for indberetningsåret som "låses" for ændringer således, at fremtidige ændringer på medlemmer indeholdt i specifikationen ikke ændrer på rapporten, så man altid kan gå tilbage og se grundlaget for sin indrapportering.

Luk