Menu

Opdateringer lagt online den 07-01-2020

image
07. januar 2020 kl. 12:23

KlubOffice opdateringer, justeringer og tilpasninger:


1. Vedhæftninger på supportsiden
Det er nu muligt fra supportsiden i KlubOffice, at vedhæfte filer til sin henvendelse.

Læs mere om supportsiden i KlubOffice her

2. Klubaktiviteter
På en klubaktivitet er det nu blevet muligt at angive en person som skal modtage BCC kopi af alle tilmeldinger på en aktivitet. Derudover kan man nu også eksportere en simpel deltagerliste i PDF format. Samtidig er personsøgningen til begrænset adgang også optimeret så man kan søge og filtrere på klub/holdhverv, afdelinger, stamhold m.v.

Læs mere om Klubaktiviteter her

3. Lettere indlæsning af budget perioder
Det er nu blevet muligt at importere budgetperioder fra en Excel fil. Samtidig har vi også gjort det muligt at kopiere budgetperioder til et nyt regnskabsår.

Læs mere om budgetter her

4. Upload/Udskiftning af bilag på allerede bogførte posteringer
I bogføringsjournalen kan man nu åbne/redigere en postering og slette eller uploade et nyt bilag til posteringen.

Læs mere om bogføringsjournalen her

5. Visning af turneringshold som mangler holdkontakter i overblikket
I overblikket kan man nu se en oversigt over turneringshold som mangler angivelse af holdkontakter.

6. Mulighed for at ignorere spillere uden spillercertifikat/supplerende spilletilladelse
I overblikket er det nu også blevet muligt at ignorere spillere som, af den ene eller anden årsag, ikke har en spillertilladelse og supplerende spilletilladelse i klubben, og heller ikke skal have det.


KlubOffice fejlrettelser:


1. Kan ikke slette fremtidig slutdato på automatisk kontingentkørsel
Hvis man havde sat en fremtidig slutdato på en automatisk kontingentkørsel, og fortryder dette, så kunne man ikke slette slutdatoen igen. Det er nu rettet så en fremtidig slutdato (som endnu ikke er nået) kan slettes.

Luk