Menu

Stamhold

Menupunkt - "Turneringer og hold" -> "Hold" -> "Stamhold"


Stamholdet skal ses som en beholder for alle de oplysninger der kan være på et hold.

Det kunne være:

- Navn – afdeling - logo
- Spillested – spilletider – spilledragt og andre turneringsdata
- Spillere
- Holdkontakter
- Turneringer

Stamholdet kan oprettes via KlubOffice eller KampKlar - men alle hold kan søges frem (og rettes i KlubOffice) ved at vælge system i dropdown-menuen 'Oprettet fra'.

 

Der er 5 sektioner på et Stamhold - hvor indstillinger til selve stamholdet kan sættes:

Holdstamdata

Turneringsstamdata

Spillere

Holdkontakter

Turneringshold

 


Holdstamdata


Her sættes stamdata for holdet - det vil sige ting som logo / afdeling / køn osv.
Her kan man også låse et stamhold - så det ikke kan bruges i KampKlar. Hvis f.eks. en kasser ikke vil have at der kan rettes i spillere på et hold som bruges til kontingentkørsel.


Turneringsstamdata


Her sættes de stamdata som bruges ved en holdtilmelding - sådan at man ikke skal indtaste oplysningerne igen - men bare kan trykke næste ved en holdtilmelding.


Spillere


Her tilføjes de spillere som er på holdet. Er holdet en samarbejdshold - så vil der kunne tilføjes spillere fra alle klubber i samarbejdet.


Spillerne er også dem som bliver vist i Klub-CMS i det tilhørende spiller-modul


Holdkontakter


Her tilføjes der kontaktpersoner til selve stamholdet - ved at vælge et holdhverv og søge personen frem - for til sidst at trykke på knappen 'Tilføj holdkontakt'.
Når man tilføjer holdkontaktpersoner - kan man samtidig bestemme om de skal kopieres ud på tilknyttede turneringshold.


Holdkontakterne er også dem som bliver vist i Klub-CMS i det tilhørende stabs-modul


Turneringshold


Her kan turneringshold tilknyttes stamholdet - hvis dette ikke er sket ved en holdtilmelding.
Et turneringshold kan IKKE være tilknyttet mere end ét stamhold.


Træningstider


Her kan tildeles træningstider og baner for det enkelte stamhold.

Klik på "Tilføj træningstid", udfyld informationerne og klik på "Gem".

Træningstiderne gemmes nu på holdet og banebookingen vises ligeledes i kalendervisningen på Banebooking grafisk.

Et samlet overblik over alle stamholds træningstider, kan findes i menuen "Turneringer og hold -> Træningstider"