Menu

Stamhold

Stamholdet skal ses som en beholder for alle de oplysninger der kan være på et hold.

Det kunne være:

- Navn – afdeling - logo
- Spillested – spilletider – spilledragt og andre turneringsdata
- Spillere
- Holdkontakter
- Turneringer

Stamholdet kan oprettes via KlubOffice eller KampKlar - men alle hold kan søges frem (og rettes i KlubOffice) ved at vælge system i dropdown-menuen 'Oprettet fra'.

 

Der er 5 sektioner på et Stamhold - hvor indstillinger til selve stamholdet kan sættes:

Holdstamdata

Turneringsstamdata

Spillere

Holdkontakter

Turneringshold

 

Holdstamdata

Her sættes stamdata for holdet - det vil sige ting som logo / afdeling / køn osv.
Her kan man også låse et stamhold - så det ikke kan bruges i KampKlar. Hvis f.eks. en kasser ikke vil have at der kan rettes i spillere på et hold som bruges til kontingentkørsel.

Turneringsstamdata

Her sættes de stamdata som bruges ved en holdtilmelding - sådan at man ikke skal indtaste oplysningerne igen - men bare kan trykke næste ved en holdtilmelding.

Spillere

Her tilføjes de spillere som er på holdet. Er holdet en samarbejdshold - så vil der kunne tilføjes spillere fra alle klubber i samarbejdet.


Spillerne er også dem som bliver vist i Klub-CMS i det tilhørende spiller-modul

Holdkontakter

Her tilføjes der kontaktpersoner til selve stamholdet - ved at vælge et holdhverv og søge personen frem - for til sidst at trykke på knappen 'Tilføj holdkontakt'.
Når man tilføjer holdkontaktpersoner - kan man samtidig bestemme om de skal kopieres ud på tilknyttede turneringshold.


Holdkontakterne er også dem som bliver vist i Klub-CMS i det tilhørende stabs-modul

Turneringshold

Her kan turneringshold tilknyttes stamholdet - hvis dette ikke er sket ved en holdtilmelding.
Et turneringshold kan IKKE være tilknyttet mere end ét stamhold.