Menu

Opbevaring af CPR-nr. i KlubOffice

Menupunkt - "Personer" -> "Andre personer" -> "Klubhverv"


Hvis man har behov for, og en gyldig grund til, at opbevare CPR-numre på personer i klubben, er det nu blevet muligt for udvalgte personer, at indtaste og se personers CPR-numre direkte i KlubOffice.

 


Tildel adgang til at indtaste og se CPR-numre


For at få adgang til, at indtaste og se CPR-numre, skal man være tildelt klubhvervet "CPR-nr. ansvarlig" i KlubOffice. Klubhvervet kan maksimalt være tildelt til 3 personer samtidigt, men man bør altid tilstræbe at så få som muligt har adgang til disse oplysninger.

Er du i tvivl om hvordan du tildeler et klubhverv til en person, så se en vejledning til hvordan du gør på linket her -> Klubhverv

 


Indtast oplysninger om CPR-nummer på personer


CPR-numre indtastes på personernes "Personstamdata" fane hvor man normalt vedligeholder personens stamdata.

Klik på "Rediger", udfyld feltet med CPR.Nr og klik på "Gem ændringer".

CPR-nummeret er ny synligt for alle dem som har klubhvervet "CPR-nr. ansvarlig", hvorimod alle andre blot vil se fire X'er i stedet for de sidste fire cifre i CPR-nummeret.

 


Hvor kan man se CPR-nummeret?


CPR-nummeret kan ses på personens "Personstamdata" fane (hvor det også kan redigeres) samt på træneroversigten hvor det ligeledes tages med ved eksport til Excel.

Også her vil der, for alle andre end dem som har klubhvervet "CPR-nr. ansvarlig", blot være angivet fire X'er i stedet for de korrekte sidste 4 cifre af CPR-nummeret.

 


Eksporter CPR-numre til børneattest ansøgning


Fra træneroversigten, og fra personoversigten, er det muligt at markere en eller flere trænere, som der skal ansøges om børneattest på, og så med et klik på ikonet øverst til højre, at åbne et pop-up vindue hvorfra man kan kopiere alle CPR-numre og navne på de trænere som der skal ansøges om børneattest på, som så er lige til at indsætte i ansøgningsvinduet hos politiet.


Anmodning om CPR-nr.


Fra 'Personoversigt' kan man sende en e-mail til de personer, man skal bruge et CPR-nummer på. 

Marker personerne fra oversigten, og tryk på ikonet i toppen, som vist på billedet her. 

 

Herefter åbner en vindue, hvor man skal bekræfte om man vil sende anmodningen. 

 

 

E-mailen indeholder et link til Mit DBU. 

 

Her kan man indtaste sit CPR-nummer. 

 

Når træneren eller lederen indtaster sit CPR-nummer bliver det automatisk synligt for alle i klubben med klubhvervet 'CPR-nummer ansvarlig'. 


Mulige fejlbeskeder


Når man indtaster, redigerer og/eller vil slette et CPR-nummer, så kan man få lidt forskellige fejl.

1) "Fejl, CPR kan ikke ændres, da personen findes i DBU's regnskabssystemer"

Dette betyder, at personen har en relation til DBU's centrale regnskabssystem hvorfor at CPR-nummeret ikke kan rettes og/eller slettes i KlubOffice.

2) "Fejl, ugyldig CPR"

Dette betyder, at det indtastede CPR-nummer ikke opfylder de officielle krav der til et CPR-nummer.

3) "Fejl, CPR findes i forvejen på en anden person"

Giver næsten sig selv men betyder som angivet, at CPR-nummeret allerede findes på en anden person og derfor ikke kan gemmes.

 

Får du én af de ovenstående fejl, men fortsat mener at CPR-nummeret er korrekt til den pågældende person, så kontakt din lokal-union som kan være behjælpelige med en afklaring.