Menu

Budget

Der er mulighed for at udskrive budgettet som selvstændigt dokument eller via saldobalancen, eller eksportere det til Excel.