Menu

Bogføring

NB! Se vejledningen til den nye kassekladde "Beta version" på linket her


Oprettelse af kassekladder


 • Før du kan bogføre, skal der være oprettet mindst én kassekladde.
 • Læs mere om hvordan du opretter kassekladder, ved at klikke på linket her - "Oprettelse af kassekladder"

Regler for automatisk bilagsnummerering


Følgende regler gælder for automatisk bilagsnummerering i kassekladderne, samt ved overførsel af indbetalinger fra Betalingsservice.

 • Når et nyt bilag påbegyndes i kassekladden undersøger systemet om seneste indtastede bilag i kladden balancerer.
  Hvis bilaget balancerer hentes næste nummer fra kassekladden som forslag til bilagsnummer.
  Hvis bilaget ikke balancerer foreslåes dette bilagsnummer. (Bemærk at det kun er det sidste indtastede bilag, der undersøges for balance. Det betyder at hvis du har indtastet bilag 1, som ikke balancerer og derefter indtaster bilag 2, som balancerer, vil systemet foreslå bilagsnummer 3 efter lagring af bilag 2).
 • Når et bilag lagres, undersøger systemet om næste nummer for kladden er større end bilagets nummer.
  Hvis næste nummer i kladden er større, springes der over optælling af næste nummer, da det betyder at en anden bruger eller process allerede har optalt bilagsnummeret.
  Hvis næste nummer i kladden er mindre end eller lig med bilagets nummer, sættes næste nummer til bilagets nummer + 1. Dette har følgende effekt:
  • Hvis det brugte bilagsnummer var det naturlige næste nummer, vil næste nummer for kladden blive talt 1 op.
  • Hvis det brugte bilagsnummer var indtastet af brugeren bliver næste nummer for kladden dette nummer + 1. Dette giver mulighed for at lave et spring i bilagsnumre, direkte fra kassekladden. Eksempel: Du har indtastet bilag 1, 2, 3 og 4, men bestemmer at der skal ske et spring i bilagsnummerrækkefølgen og at næste bilag skal starte fra 50. Du skriver 50 i bilagsnummer feltet for posteringen du er ved at indtaste. Ved lagring af denne postering vil systemet sammenligne nummeret 50 med det næste nummer i kassekladden, som vil være 4. Da 50 er >= 4 vil systemet automatisk sætte næste bilagsnummer til 51. Du lægger en note i regnskabet om at der er lavet et spring fra bilagsnummer 4 til 50 på dags dato, så revisionen ved hvad der er sket, ved årsregnskabet.
 • Indbetalinger fra Betalingsservice, som overføres til kassekladden, skal altid have et selvstændigt bilagsnummer, uanset om sidste bilag i kladden balancerer eller ej. Derfor vil en overførsel af indbetalinger altid tage næste nummer fra kassekladdens indstillinger.

Ret i bilagsserier


 • Er du ved en fejl kommet til at taste et højere ciffer i bilagsnummeret og har fået gemt det, vil systemet altså huske fra dette nummer fremover. Det kan du rette tilbage til det næste rigtige aktuelle nummer under punktet "Økonomi" -> "Indstillinger" -> "Kassekladder"... Dobbeltklik på den kassekladde det drejer sig om, ret ”Næste nr.” i bilagsserier og klik på "Gem".

Sådan bogfører man


1) Gå til menuen "Økonomi" -> "Bogføring" og vælg den kassekladde som du ønsker at arbejde i.

2) Udfyld felterne i den øverste rude og klik derefter på ”Gem” eller tast "Alt+s". Linjen bliver så lagret i nederste rude som viser din kassekladde der er gemt men ikke bogført. Det er stadig muligt at rette i kassekladden hvis der er tastet forkert i en linje. Dette gøres ved at dobbeltklikke i den aktuelle linje nederst i ruden, hermed fremkommer den som linje øverst i ruden, hvor du kan rette det der skal rettes og igen huske at klikke på "Gem" eller taste "Alt+s".

2) Du kan også ændre typen til f.eks. Debitor, hvor du så får mulighed for at indtaste et faktura nr., som så automatisk henter både beløb og tekst til beskrivelsen. Husk at klikke på "Gem" eller taste "Alt+s" når du er færdig med indtastning af posteringen, for at gemme linjen i kassekladden.

3) Når du har tastet alt ind i din kassekladde kan denne udskrives, hvis det ønskes, ved at klikke på ikonet ”Print” eller tast "Alt+p". Dermed åbner et udskriftsvenligt vindue, som du så på normal vis kan udskrive.

4) Når kassekladden er færdig, og evt. udskrevet, skal du bogføre kassekladden ved at klikke på ikonet ”Bogføring” eller taste "Alt+c". Klik derefter på "OK" for at bekræfte bogføringen.