Menu

Online betaling

På nuværende tidspunkt - kan online betaling bruges to steder i KlubOffice.

Det kan bruges sammen med online indmeldelse og så kan det bruges til kontingentopkrævning.

Her kommer en gennemgang af begge funktioner - som også omhandler økonomi-delen for dem som bruger den.

Fælles for begge funktioner er at det kræver at klubben har lavet en aftale omkring online betaling via KlubOffice

OBS: Som det første - for begge løsninger - skal debitorgruppen/grupperne sættes op til at håndtere online betaling - se vejledning her og afdelingen skal have en debitogruppe og en konto i 'Indtægtsføres på konto' - se vejledning her

Online betaling i forbindelse med online indmeldelse

1. Det nye medlem indbetaler kontingent ved tilmelding - hvis klubben har valgt at sætte dette op (se vejledning her)

2. Indbetalingen kommer frem i 'Online betalinger' (se vejledning her)

3. Betalingen/betalingerne overføres til kassekladen og bogføres derfra videre.

 

Online betaling i forbindelse med kontingentkørsel

1. Der køres en helt normal kontingentkørsel (se vejledning her)

2. Der vælges at der skal opkræves via email (online betaling)

3. Indbetalingen kommer frem i 'Online betalinger' (se vejledning her)

4. Betalingen/betalingerne overføres til kassekladen og bogføres derfra videre.