Menu

Aktivitetskalender

Kalenderen er det sted hvor der kan oprettes aktiviteter - det kan være Fodbold Fitness eller helt almindelige klubaktiviteter.

Måden der oprettes en aktivitet på - er det samme for alle typer - der er bare lidt flere oplysninger på en Fodbold Fitness aktivitet.

Man dobbeltklikker på et felt med den dato som aktiviteten skal være på (dette kan også ændres senere).

Skal man rette i en aktivitet - så dobbeltklikker man på selve aktiviteten.

Aktivitetsstamdata

 

Overskrift/navn:
Navnet på aktiviteten - som hvis det er Fodbold Fitness er det navn der bruges i listningen af aktiviteter på klubbens hjemmeside (via det script der findes under Klub Admin -> Stamdata -> Fodbold Fitness)
Emne/type:
Den emne og type som der er oprettet i Kalendere -> Aktivitetstype.
Beskrivelse:
En beskrivelse af selve aktiviteten - igen hvis det er Fodbold Fitness så er det denne tekst der vises i oversigten over Fodbold Fitness aktiviteter.

Tidspunkt

 

 

Startdato
Den dato som aktiviteten starter på. Der kan klikkes på det lille ikon og så kommer der en kalender frem - hvor man kan vælge den datoen eller datoen kan skrives direkte.
Starttid
Den tid som aktiviteten starter på. Der kan klikkes på det lille ikon og så kommer der en tidsvælger frem - hvor man kan vælge den tiden eller tiden kan skrives direkte.
Slutdato
Den dato som aktiviteten slutterpå. Der kan klikkes på det lille ikon og så kommer der en kalender frem - hvor man kan vælge den datoen eller datoen kan skrives direkte.
Sluttid
Den tid som aktiviteten slutter på. Der kan klikkes på det lille ikon og så kommer der en tidsvælger frem - hvor man kan vælge den tiden eller tiden kan skrives direkte.
Gentagelse
Sæt et hak - hvis aktiviteten skal gentages mere end én gang.
Hver time  
Bruges hvis aktiviteten skal gentages med x antal timer mellem hver aktivitet.
Daglig         
Bruges hvis aktiviteten skal gentages dagligt og IKKE på en bestemt ugedag
Ugentlig   
Bruges hvis aktiviteten skal gentages på en bestemt ugedag - et antal uger frem.
Månedlig  
Bruges hvis aktiviteten skal gentages på faste datoer hver måned eller f.eks. den tredie søndag i x antal måneder.
Årligt
Bruges hvis aktiviteten skal hvert år.
Ingen slutdato
Så forsætter aktiviteten alt efter de valg der er lavet ovenfor.                               
Slut efter
Så slutter aktiviteten efter x antal forekomster
Slut den   
Så slutter aktiviteten til en fastsat dato.

 

Fodbold Fitness

 

Bliver der valgt en Fodbold Fitness emne/type - så kommer der nogle flere muligheder på aktiviteten.

Max antal tilmeldinger
Kan bruges til at sætte en begrænsning på antal tilmeldte til aktiviteten - hvis der ikke sættes et tal i - så er der ingen begrænsning.
Venteliste 
Skal der være venteliste på aktiviteten - bruges i forbindelse med 'Max antal tilmeldinger'.    
Spillested:
Hvor skal aktiviteten finde sted - her vises klubbens tilknyttede spillesteder.
Bane:
Hvilken bane skal der spilles på.
Kontaktperson:
Selve kontaktpersonen for denne aktivitet.

I selve aktivitetskalenderen - vil der også komme noget ekstra frem når aktiviteten er en Fodbold Fitness aktivitet

'Se deltagere' - når man klikker på denne så kommer man direkte videre til en oversigt over tilmeldte deltagere

 

her er det muligt at slette en deltager fra aktiviteten - ved at klikke på det røde 'indkørsel forbudt' ikon.
Der vil så komme en advarsel:

og man kan vælge at slette deltageren. Har der været ventelsite på aktiviteten - så vil den første på ventelisten automatisk blive rykket op som deltager og der vil også blive sendt en mail til vedkommende.

Der er også mulighed for at sende en mail til deltagerne - enten til alle eller bare til nogen af dem.
Her sætter man hak ud for dem man vil sende mailen til og trykker på konvolut-ikonet oppe i højre hjørne. Herefter skriver man sin mail og trykker på 'Send mail'