Menu

Bogføringsjournal

Du har her mulighed for at udskrive dine bogføringsjournaler med afgrænsning af henholdsvis dato, konto og bilag som indtastes i øverste rude (søgefelterne) som ved saldobalancen. Der er ligeledes her mulighed for at printe og eksportere til Excel samt åbne evt. vedhæftede bilag.